Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Siddharaméšvar Maharádž - Vše je iluze/Oddanost po Seberealizaci

Vše je iluze (1. část) a Oddanost po Seberealizaci (2. část) - originální název ´Adhjátma Dňanáča Jógéšvar´

Pravidelně každou středu zde naleznete jednu kapitolu z knihy ´Adhjátma Dňanáča Jógéšvar´. Jedná se o jeden z velkých klasických advaitových textů, o duchovní rozpravy Mistra Šrí Satgurua Siddharaméšvara Maharadže, ručně zaznamenané Šrí Nisargadatta Maharadžem v letech 1934-35. Budete mít tak jedinečnou příležitost přečíst si 130 přednášek velkého Satgurua, ručně zapsaných jeho žákem.

Šrí Nisargadatta Maharadž je pak spolu se spolužákem Bhainathem Maharadžem v roce 1961-62 vydal a vznikla z toho tato kniha v jazyce maráthí, kterou do angličiny přeložila paní Dungadži spolu s panem Ghaisasem. Kniha vyšla v marathí dvakrát, v jazyce anglickém poprvé až v roce 2006, a je rozdělena do dvou částí, každá část je obohacena předmluvou Šrí Nisargadatta Maharadže. První část s názvem Vše je iluze zahrnuje 68 přednášek. Druhá část s názvem Oddanost po Seberealizaci obsahuje dalších 62 přednášek. Všech 130 přednášek z první a druhé části jsme vydali ve dvou dílech a knihy si budete moci objednat zde - první a druhý díl samostatně.

|| rádžádhirádž sadgurunáth šrí siddharaméšvar mahárádž kí džej ||

|| rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

A.A.

1. část - Vše je iluze vsejeiluze_advaita_small.jpg

  1. Ego je plné nevědomosti
  2. Ovoce Já je získané prostřednictvím bezžádostivosti 
  3. Brahman (Já) může být poznáno pouze prožíváním
  4. Já je ´znalec´ ve všech bytostech
  5. Sebe-odhalení
  6. Bůh je nejvyšší Já, Paramátman
  7. Ustane-li vnímání objektů, zanikne s tím i pozorovatel
  8. Zbavte se lenosti
  9. Já a ne-Já
  10. Pravé odpoutání
  11. Příběh o bitvě mezi Rámou a Ravanou
  12. Nezajímejte se o objektivní věci
  13. Když poznání objektů skončí
  14. Poté, co si vyslechnete učení, byste podle toho měli jednat
  15. Je tu pouze Jednota, bez dvojnosti
  16. Poznání v řeči, mysli a činu
  17. Skutečné zřeknutí se a bezžádostivost
  18. Já přirozeně obsahuje duchovní síly neboli siddhis
  19. Myšlenka snu ve snu
  20. Duchovní síly (siddhis) jsou v Já něčím zcela přirozeným
  21. Obraťte mysl pryč od objektů
  22. Já je nejjemnější ze všeho
  23. Proč je svět viděn, když je neskutečný?
  24. Atomy a pod-atomy jsou jedno
  25. Poznej, že jsi Já v srdci všech
  26. Zaposlouchejte se do pravé přirozenosti učení 
  27. Já je vybroušená forma vědomí 
  28. Sebe-odevzdání 
  29. Ukončení pocitu ´já´ 
  30. Poznejte Kdo jste 
  31. Šest ctností neboli kvalit 
  32. Bůh je ve formě oddaného 
  33. Znaky bezžádostivosti
  34. Dívejte se na Boha očima oddaného
  35. Neodbytné přání se nazývá žádost
  36. Ten, kdo žije jako tělo, musí trpět tělesnou bolestí
  37. Soustřeďte se na mou pravou přirozenost
  38. Vrcholem štěstí je Paramátman
  39. Já je osvobození od starostí
  40. Meditujte na Já
  41. Vzdejte se závislosti na světském pozemském životu
  42. Jak bylo dřív vysvětleno, poznejte, že jste Paramátman
  43. Jak provádět duchovní praxi (sádhanu)
  44. Paramátman je Vše-prostupující
  45. Zůstaňte ve stavu Brahman
  46. Sloužit u nohou Mistra
  47. Sloužit nohám Mistra
  48. Oheň Poznání
  49. Žijte podle Sebe-poznání
  50. Význam Satgurua a ´Ty jsi To´
  51. Dňánéšvarí
  52. Bůh prostupuje světem
  53. Satguru je Bůh všech Bohů
  54. Tělo není ´já´
  55. Cyklus iluze
  56. Devět druhů oddanosti – Navidha Bhakti
  57. Pokloňme se před Matkou Védou (Šruti)
  58. Kdo je Bůh?
  59. Bezforemné Brahman
  60. Je tu pouze Jedno bez druhého
  61. Hlavní nauka Védánty
  62. Skutečný Bůh je za kvalitami
  63. Představte si Brahman, koncept za všemi koncepty
  64. Sebe-pročištění
  65. Beztvaré neomezené Brahman
  66. Vidění Já - Skutečnosti
  67. Éknáth Bhagwat
  68. Brahman je bez vlastností, mája je s vlastnostmi
    • konec 1. části –   překlad Aleš Adámek

2. část - Oddanost po Seberealizaci oddanost_advaita_small.jpg

69. Naslouchejte znakům Poznání
70. Chvála Guruovi, který je Šiva
71. Musíte být uvnitř bdělí
72. Nevěřící Tomáš
73. Stav vítězství
74. Vysvětlení Neduálného (Advaitového) Brahman
75. Narajána dovádí v mnoha formách
76. Svět jako Poznání
77. Vystěhujte "já" z domu
78. Vyvstání světa
79. Buďte tiší jako Bůh
80. Brahman je vždy bdělé
81. Zanechte pochybnosti a rozlišování
82. Dbejte o duchovní život
83. Átman a Paramátman
84. Nabídněte vše Bohu
85. Meditujte na božský strom
86. "Síla" kde nezůstává žádná Karma (Niškarma siddhi)
87. Semeno Karmy
88. Ti, kdo jsou hodni duchovního poznání
89. Nadřazenost cesty Oddanosti
90. Brahman jako Skutečnost
91. Důležitost knihy Dasbódh
92. Co se stalo, je pryč
93. Parabrahman je nevnímatelné
94. Důležitost Milosti Gurua
95. Svoboda a Oddanost
96. Oddanost po Osvobození - požehaný je Udhava
97. Oddanost a požehnání Satgurua
98. Přirozenost Avatára
99. Stav bezstrachovosti
100. Nejvyšší stav
101. Rádža Jóga
102. Radost z vnitřní Realizace
103. Proměňte hlínu ve zlato
104. Hra šachy
105. Vězte, že vy jste Paramátman
106. Věčný domov (Sajudža sadan)
107. Sebe-Odevzdání
108. Stav Dokonalé Bytosti (Siddha-Pada)
109. Bůh a Oddaný jsou jedním
110. Těšte se Slávě, jakmile odhodíte tělesné vědomí
111. Duch obavy
112. Iluze je pouze viditelná pro představivost
113. Město Brahman
114. Zdroj zrození
115. Tragédie rodinného života
116. Nasávání Nektaru Nesmrtelnosti
117. Léčba nemoci zvané Mája
118. Zničení Duality
119. Zlatý den
120. Naplněnost naplnění
121. Třetí oko
122. Demarkační linie
123. Světci jsou inkarnacemi Boha
124. Naprosté přesvědčení v Brahman (Já) vás posiluje během cesty za poznáním
125. Boží inkarnace
126. Milost Gurua
127. Plody štěstí a radosti
128. Pohodlné sídlo oddaného Gurua
129. Mým jediným bohatstvím je oddanost všem
130. Vědomí Brahman (Čit-Ghana Brahman)

  • konec 2. části – překlad Gabriela Adámková