Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: LISTOPAD: 19.11.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Nisargadatta Maharádž - Já Jsem To

Když jsem před lety potkal Šrí Nisargadatta Maharádže, byl jsem uchvácen spontánní prostotou jeho vzhledu a chování a jeho hlubokou a ryzí opravdovostí, s jakou vykládal své učení.  Jeho malý byt v zapadlé čtvrti Bombaje bylo těžké objevit, přesto však k němu mnoho lidí našlo cestu. Byli to většinou Indové, kteří mohli bez potíží konverzovat v rodném jazyce, ale bylo tam také mnoho cizinců, kteří potřebovali překladatele. Pokaždé, když jsem přišel, připadl tento úkol mně. Mnoho položených otázek a Maharádžových odpovědí bylo natolik zajímavých a závažných, že jsme začali používat magnetofon. Nahrávky byly většinou marátsko-anglické, ale na některých byla také směs několika indických a evropských jazyků. Později byla každá taková nahrávka dešifrována a přeložena do angličtiny. Nebylo jednoduché překládat doslovně a přitom se vyhnout častému opakování, které by bylo nudné. Doufejme, že současný překlad magnetofonových nahrávek nezmenší údernost slov vycházejících z čisté mysli této ušlechtilé a v mnoha směrech neobyčejné lidské bytosti. Marátská verze těchto rozhovorů, kterou Šrí Nisargadatta Maharádž sám revidoval, byla vydána samostatně.

Maurice Frydman
Překladatel
Bombaj
16. října 1973

|| rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||


Každé pondělí zde uveřejňujeme novou kapitolu z knihy Já Jsem To. Bude jich celkem 101.
Kniha vyšla v roce 2010 také v knižní podobě, a momentálně (duben 2016) vyšel další dotisk. Informace zde


1. POCIT „JÁ JSEM"

2. POSEDLOST TĚLEM

3. ŽIVOUCÍ PŘÍTOMNOST

4. SKUTEČNÝ SVĚT JE ZA MYSLÍ

5. TO, CO SE NARODILO, MUSÍ I ZEMŘÍT

6. MEDITACE

7. MYSL

8. JÁ SÍDLÍ ZA MYSLÍ

9. ODEZVY PAMĚTI

10. NEZÚČASTNĚNÉ POZOROVÁNÍ

11. UVĚDOMĚNÍ A VĚDOMÍ

12. JEDINEC NENÍ SKUTEČNOST

13. NEJVYŠŠÍ SKUTEČNOST, MYSL A TĚLO

14. ZDÁNÍ A SKUTEČNOST

15. DŽŇÁNIN

16. BEZŽÁDOSTIVOST JE NEJVYŠŠÍ BLAŽENOST

17. VĚČNÁ PŘÍTOMNOST

18. POZNAT TO, ČÍM JSTE, ZNAMENÁ ZJISTIT, ČÍM NEJSTE

19. SKUTEČNOST SPOČÍVÁ V OBJEKTIVITĚ

20. NEJVYŠŠÍ SKUTEČNOST VŠE PŘEKRAČUJE

21. KDO JSEM JÁ?

22. ŽIVOT JE LÁSKA A LÁSKA JE ŽIVOT

23. ROZLIŠOVÁNÍ VEDE K NELPĚNÍ

24. BŮH JE VŠEKONAJÍCÍ, DŽŇÁNIN JE NEKONAJÍCÍ

25. DRŽTE SE „JÁ JSEM"

26. OSOBNOST JE PŘEKÁŽKOU

27. CO NEMÁ ZAČÁTEK, ZAČÍNÁ NEUSTÁLE

28. VŠECHNO UTRPENÍ JE ZROZENO Z TOUHY

29. JEDINÝM ÚČELEM ŽIVOTA JE ŽÍT

30. SVOBODNÝ JSTE PRÁVĚ TEĎ

31. NEPODCEŇUJTE POZORNOST

32. ŽIVOT JE NEJVYŠŠÍ GURU

33. VŠECHNO SE DĚJE SAMO OD SEBE

34. MYSL JE ZTĚLESNĚNÝ NEKLID

35. NEJVĚTŠÍM GURUEM JE VAŠE VNITŘNÍ JÁ

36. ZABITÍ NEUBLÍŽÍ ZABITÉMU, ALE TOMU, KDO ZABIL

37. ZA BOLESTÍ A RADOSTÍ JE BLAŽENOST

38. DUCHOVNÍ PRAXE JE ZÁMĚR, KTERÝ JE ZNOVU A ZNOVU PROSAZOVÁN

39. NIC NEEXISTUJE SAMO O SOBĚ

40. SKUTEČNÉ JE POUZE JÁ

41. ROZVÍJEJTE SVŮJ POSTOJNEZÚČASTNĚNÉHO POZOROVATELE

42. SKUTEČNOST JE NEVYJÁDŘITELNÁ

43. POZNAT LZE JEN NEVĚDOMOST, NE DŽŇÁNU

44. JÁ JSEM JE JEDINÁ PRAVDA, VŠE OSTATNÍ JSOU JEN DOMNĚNKY

45. CO NENÍ TRVALÉ, TO NEMÁ BYTÍ

46. UVĚDOMOVAT SI BYTÍ JE BLAŽENOST

47. SLEDUJTE SVOU MYSL

48. UVĚDOMĚNÍ JE SVOBODNÉ

49. MYSL VYVOLÁVÁ NEJISTOTU

50. SEBEUVĚDOMĚNÍ JE SVĚDEK

51. BUĎTE LHOSTEJNÝ K RADOSTEM I BOLESTEM

52. BÝT ŠŤASTNÝ A ŠTĚSTÍ ROZDÁVAT, TO JE RYTMUS LÁSKY

53. NAPLNĚNÁ TOUHA PLODÍ DALŠÍ TOUHY

54. TĚLO A MYSL JSOU PŘÍZNAKY NEVĚDOMOSTI

55. VZDEJTE SE VŠEHO A ZÍSKÁTE VŠE

56. SPOLU S VĚDOMÍM VYVSTÁVÁ I SVĚT

57. ZA MYSLÍ NENÍ ŽÁDNÉ UTRPENÍ

58. OSUDEM VŠECH LIDÍ JE DOKONALOST

59. TOUHA A STRACH JSOU SOBECKÉ STAVY

60. PROŽÍVEJTE FAKTA, NE ILUZE

61. HMOTA JE VĚDOMÍ SAMO

62. V NEJVYŠŠÍM SE OBJEVUJE SVĚDEK

63. PŘEDSTAVA, ŽE JSTE KONATEL, VÁS SVAZUJE

64. COKOLI, Z ČEHO MÁTE POTĚŠENÍ, VÁS VRACÍ ZPÁTKY

65. JEDINÉ, CO POTŘEBUJETE, JE TICHÁ MYSL

66. KAŽDÉ HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ JE UTRPENÍM

67. ZKUŠENOSTI NEJSOU SKUTEČNÉ

68. HLEDEJTE ZDROJ VĚDOMÍ

69. POMÍJIVOST JE ZNÁMKOU NESKUTEČNÉHO

70. BŮH JE KONCEM VŠECH TUŽEB I POZNÁNÍ

71. V SEBEUVĚDOMĚNÍ SE DOZVÍDÁTE O SOBĚ SAMÉM

72. SKUTEČNÉ JE TO, CO JE ČIRÉ, RYZÍ A NEDOTČENÉ

73. SMRT MYSLI JE ZROZENÍM MOUDROSTI

74. PRAVDA JE TADY A TEĎ

75. V KLIDU A TICHU BUDETE RŮST

76. VÍM, ŽE NIC NEVÍM, JE PRAVÉ POZNÁNÍ

77. „JÁ" A „MOJE" JSOU FALEŠNÉ PŘEDSTAVY

78. VEŠKERÉ POZNÁNÍ JE NEVĚDOMOST

79. JEDINEC, SVĚDEK A NEJVYŠŠÍ SKUTEČNOST

80. UVĚDOMĚNÍ

81. ZÁKLADNÍ PŘÍČINA STRACHU

82. ABSOLUTNÍ DOKONALOST JE V PŘÍTOMNOSTI

83. SKUTEČNÝ GURU

84. VAŠÍM GURUEM JE VÁŠ CÍL

85. „JÁ JSEM" – ZÁKLAD VEŠKERÉ ZKUŠENOSTI

86. NEPOZNANÉ JE DOMOVEM SKUTEČNÉHO

87. UDRŽUJTE SVOU MYSL TICHOU A VAŠE OBJEVOVÁNÍ MŮŽE ZAČÍT

88. INTELEKTUÁLNÍ POZNÁNÍ NENÍ SKUTEČNÝM POZNÁNÍM

89. POKROK V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ

90. ODEVZDEJTE SE SVÉMU JÁ

91. POTĚŠENÍ A ŠTĚSTÍ

92. PŘEKROČTE PŘEDSTAVU „JÁ JSEM TĚLO"

93. ČLOVĚK NENÍ KONATELEM

94. JSTE MIMO ČAS A PROSTOR

95. PŘIJÍMEJTE ŽIVOT TAK, JAK PŘICHÁZÍ

96. VZDEJTE SE VZPOMÍNEK A OČEKÁVÁNÍ

97. MYSL A SVĚT NEJSOU ODDĚLENÉ

98. OSVOBOZENÍ OD SEBEZTOTOŽŇOVÁNÍ

99. VNÍMANÉ NEMŮŽE BÝT VNÍMAJÍCÍM

100. POCHOPENÍ PŘINÁŠÍ SVOBODU

101. DŽŇÁNIN SE NIČEHO NECHYTÁ ANI NA NIČEM NELPÍ

NISARGA JÓGA (Doslov Maurice Frydmana ke knize Já Jsem To)

NAVNATH SAMPRADÁJA (poslední část knihy Já jsem To)