Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Chuang-Po (? - 849)

O životě Chuang-poa (jap. Óbaku) mnoho nevíme. Datum narození není vůbec známo (bývá odhadováno na 770) a datum úmrtí je jen přibližné. Za jeho života probíhalo v Číně velké pronásledování buddhistů a Chuang-poovo učení se paradoxně dochovalo jen díky veliteli císařské policie Pchej Siouovi, který se s ním scházel a jeho učení zapsal.

Ač o jeho životě mnoho nevíme, tak Chuang-Po hraje v historii zenu významnou roli. Jeho mistrem byl Ma-Cu (Hjakudžó) a jeho žákem byl Lin-Ťi (Rinzai), který byl zakladatelem stejnojmenného zenového směru. Chuang-Poovy učební metody byly podobné jako jeho mistra: záludné kóany, výkřiky, facky i rány holí - "Ti, kteří mluví o podstatě Jsoucnosti se nepokoušejí ji vysvětlit... To, co je před vámi, je ona. Začněte o tom rozmlouvat a upadnete okamžitě v omyl."(Pchej Siou). Mistr Dógen o něm napsal: "Óbaku byl Hjakudžóovým nástupcem, ale převyšoval svého mistra stejně jako ostatní Basoovy pokračovatele. Óbakuovo učení bylo autentickou transmisí Buddhů a patriarchů a nazývá se pokladem oka pravého zákona."

Jméno Chuang-po dostal až po své smrti. Je to jméno hory v provincii Kiangsi, kde často prodléval (bylo zvykem, že se zenový mistr nazýval podle hory, kde dlel). Za svého života byl znám jako Mistr Si Jün či jako Mistr Ťuan či. Zachovalo se jen jedno jeho dílo (Zenové učení Chuang-Poa o přenosu mysli (nové vydání: Avatar 2005)).

Ukázky z učení:

Pojmové myšlení

Tato Mysl není myslí pojmového myšlení a je zcela odpoutána od tvaru. Proto Buddhové a cítící bytosti nejsou od sebe vůbec rozdílní. Můžete-li se pouze osvobodit od pojmového myšlení, pak jste již dokázali vše. Avšak jestliže se vy, studenti Cesty, neosvobodíte od pojmového myšlení v okamžiku, pak i kdybyste usilovali eón za eónem, nikdy jí nedosáhnete.

Zapletení do záslužných praktik Tří Vozů, nebudete schopni dosáhnout Osvícení.

Nicméně k realizaci Jedné Mysli může dojít po kratší či delší době. Jsou tací, kteří když naslouchají tomuto Učení, se osvobodí od pojmového myšlení v okamžiku.

Jsou jiní, kteří to učiní, když následovali Deset Věr, Deset Stupňů, Deset Činností a Deset Záslužných Skutků. Ještě jiní dosáhnou, poté co prošli Deseti Stupni pokroku Bódhisattvy.

Ale ať již překonají pojmové myšlení delší nebo kratší cestou, výsledkem je stav BYTÍ; už nejsou žádné náboženské úkony a žádné činy směřující k realizaci. Že není nic, čeho lze dosáhnout, to není prázdná řeč, ale pravda.

Kázání

Obyčejní lidé se rádi honí za jevy - náboženští lidé se rádi honí za myslí. Autentické cvičení spočívá v tom, že zapomeneme na oboje.

Je snadné zapomenout na jevy, avšak velmi těžké zapomenout na mysl. Lidé se neodvažují zapomenout na své mysli, protože se bojí, že spadnou do prázdnoty. Prostě nevědí, že prázdnota není prázdná. Není to nic jiného, než říše absolutního a pravdivého.

Od doby, která je bez počátku, je naše autentická přirozenost tak stará jako obloha. Nikdy se neobjevila, nikdy nezmizela. Není nikdy pošpiněná ani očištěná, nikdy hlučná ani tichá. Není ani mladá, ani stará.

Moudrost ji nemůže znát, slova ji nemohou zachytit.

Bódhisattvové a Buddhové ji sdílejí se vším, co se hýbe. Tato autentická přirozenost je Mysl. Mysl je Buddha. Buddha je Dharma. Vytvářet své vlastní kategorie znamená plodit věčné bloudění. Je nemožné porozumět Mysli myslí, hledat Buddhu Buddhou, uchopit Dharmu Dharmou. Přijdete k tomu přímo; stačí tichá souhra.

Nezatemňujte svou autentickou přirozenost, nesnažte se ji zdobit. Je stejná jako nesmírná obloha, která pokrývá všechno a nic nezadržuje, dokonce ani klenoty a diamanty, které byste na ni chtěli pověsit.

Zapomeňte na sebe. Pak se budete přirozeně shodovat se světem absolutna a dosáhnete dokonalé svobody. To je podstatné.