Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Tukárám (1608 - 1650)

Šrí Tukárám je jedním z nejznámějších světců indického státu Maharaštra. Proslul především svými bhadžany a básněmi, kterých složil nepřeberné množství (těch, u kterých je jeho autorství nepochybné je něco přes 2000). Datum jeho narození není jisté – odhady se většinou pohybují od 1568 – 1608, což je velmi velké rozmezí. Datum jeho úmrtí je naproti tomu poměrně jisté, protože v této době byl již známý. Vzhledem k jeho proslulosti vzniklo o jeho životě mnoho legend a s jistotou toho víme jen velmi málo.

Tukárám pocházel ze zámožné rodiny obchodníků s obilím z vesnice Dehu u města Púna. již od 13 let pomáhal otci s obchodem, protože jeho starší bratr se zřekl světského života a stal se z něj sádhu. Dlouhou dobu se mu dařilo a byl považován za dobrého obchodníka. Oženil se, ale protože jeho žena, Rakhumabai, byla hodně nemocná, tak ho rodiče přesvědčili, aby si vzal ještě druhou. Prý už v té době byl velmi oddaný bohu Vitthalovi (Krišnovi) a pravidelně chodil na poutě do Pandharpuru.

Po smrti rodičů (když mu bylo asi 18 let) na něm zůstala veškerá starost o rodinu a obchod. Naneštěstí se mu krátce poté přestalo dařit v obchodě a přišel takřka o vše. Navíc nastal v té době hladomor a jeho žena Rukhmabai hlady zemřela. Jeho druhá žena Avali (někdy též Džidžabai) a mnoho ostatních lidí mu říkali, že je to tím, že pořád uctívá Vitthalu a pak se mu nemůže dařit v obchodě. Avali navíc považovala Boha za svého hlavního nepřítele, který působí jen utrpení, a neustále Tukaráma plísnila. On na žádné tyto řeči nikdy nedal a dál se věnoval uctívání.

Na několik měsíců dokonce odešel do džungle, kde měl klid na studium posvátných textů (něuměl sanskrt, takže četl spisy světců z Maháraštry). Do vesnice se vracel jen večer, kdy v místním chrámu až do půlnoci vedl kírtán k oslavě Boha. Světské věci ho pranic nezajímaly.

Jeho učení bylo velmi prosté a spojovalo v sobě uctívání s duchovním poznáním. Praktiky ortodoxního hinduismu, jako např. studium véd a provádění bráhmanských obřadů, považoval jen za formality. Pravý význam náboženství podle něj byl v lásce k Bohu. Jeho oddanost prý byla taková, že když zpíval své bhadžany, tak se všichni okolo k němu přidávali, zpívali a naslouchali mu. Skládal zvláštně tzv. "abhangy" a v tomto druhu básní dosáhl takového mistrovství, že po jeho smrti se jim věnoval už jen málokdo s tím, že Tukarám tento žánr dovedl k naprosté dokonalosti.

Velice známou epizodou v jeho životě bylo, když byl zákeřnými intrikami bráhmana Raméšvara donucen vhodit všechny svoje verše do řeky Indrijani. Přestal poté na dlouhé dny jíst a zůstal jen sedět u řeky. Nakonec Vithóbovým (Krišnovým) zásahem se jeho bhadžany opět vynořily, což mu v okolí vyneslo ještě větší slávu. Dodnes je ve Vithóbově chrámu v Dehu uložena část z této zachráněné sbírky. Raméšvar byl za svou zlotřilost potrestán neustálým pálením a svěděním kůže. Aby zjistil jak se toho zbavit, meditoval dlouho před samádhi Džňanéšvara, který se mu zjevil a řekl mu, že jen Tukárám ho může uzdravit. Raméšvar tedy napsal Tukárámovi velice uctivý dopis (Raméšvar byl bráhman, zatímco Tukárám jen šúdra) a ten mu zase na oplátku poslal několik svých abhangů. když je Raméšvar přečetl, okamžitě se uzdravil, vydal se za Tukárámem a stal se jeho žákem.

Sám Tukárám o sobě v jednom bhadžanu napsal: "S tímto tělem odešel Tuka do Vaikunthy (místo, kde dlí Vithóba)." A snad proto je jeho smrt popisována tak, že odešel na kopec a zde se k němu snesl Krišna a vzal ho k sobě (což se stalo i několika jiným světcům z Maháraštry). O jeho odchodu z tohoto světa existují ještě další podobná vyprávění.

Árati na Tukáráma:
Filmy o Tukárámovi:

Tukárámovy abhangy:

Články o Tukárámovi publikované v aktualitách:

29. 12. 2016 - Aleš

V písmu se praví, že zneužití věčné Skutečnosti/Paramátman vede ke smrti a následně k dalšímu zrození. Džíva/jedinec žije, aby zemřel. Co je smrt? Víte, že životní síla opustí tělo. Znamená to tedy, že ´vy´ zemřete? To, co zakoušíte nyní, nepotrvá, neboť to závisí na dechu. Když je ustálena víra v Gurua, budete vědět, co je smrt. Nepoužívejte oddanost k Bohu, pokání či chvalozpěvy k tomu, abyste za to na oplátku něco získali. Pochopte, že tu jste před počátkem/prvním dnem, kdy jste začali vše pozorovat. Bdělost přichází ráno s rozbřeskem, takříkajíc. Ten, kdo se probudí, je tu před bděním. Pravdu bez milosti Gurua není možné dosáhnout.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


2. 8. 2014

Prvotní slabika ÓM má formu Ganéši, který je rodištěm tří Bohů. ||1||
Pochop tuto pravdu: „A" je Brahma, „U" je Višnu, „M" je Mahéša (Šiva). ||2||
Takto se tito tři Bozi zrodili. Gadžanan (Ganéša) je jejich Otcem i Matkou. ||3||
Tuka říká: Takhle to říkají Védy a můžeš si to přečíst i ve Vjásových puránách. ||4||

V sekci audio/video přibyl nový bhadžan


20. 7. 2014 - Martin

Abhang 2: Aharniší Sadá

Dnem i nocí neustále následuj cestu ke Skutečnosti. Dbej, ať ji tvé kroky nikdy neopustí. ||1||

Ty, kdo bloudí na špatné cestě,přivede zpět jen skutečný Džňánin. ||2||

Jen skutečný Džňánin dokáže zachránit druhé. A proto co nejčastěji choď hledat útočiště u jeho nohou. ||3||

Není divu, že osvobodil sám sebe, a stejně tak osvobozuje celé lidstvo. ||4||

Jaký prospěch vznikne z toho, když se odevzdáš nohám Mistra? Tuka říká: „Osvobození celého lidstva.“ ||5||