Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Tukárám (1608 - 1650)

Šrí Tukárám je jedním z nejznámějších světců indického státu Maharaštra. Proslul především svými bhadžany a básněmi, kterých složil nepřeberné množství (těch, u kterých je jeho autorství nepochybné je něco přes 2000). Datum jeho narození není jisté – odhady se většinou pohybují od 1568 – 1608, což je velmi velké rozmezí. Datum jeho úmrtí je naproti tomu poměrně jisté, protože v této době byl již známý. Vzhledem k jeho proslulosti vzniklo o jeho životě mnoho legend a s jistotou toho víme jen velmi málo.

Tukárám pocházel ze zámožné rodiny obchodníků s obilím z vesnice Dehu u města Púna. již od 13 let pomáhal otci s obchodem, protože jeho starší bratr se zřekl světského života a stal se z něj sádhu. Dlouhou dobu se mu dařilo a byl považován za dobrého obchodníka. Oženil se, ale protože jeho žena, Rakhumabai, byla hodně nemocná, tak ho rodiče přesvědčili, aby si vzal ještě druhou. Prý už v té době byl velmi oddaný bohu Vitthalovi (Krišnovi) a pravidelně chodil na poutě do Pandharpuru.

Po smrti rodičů (když mu bylo asi 18 let) na něm zůstala veškerá starost o rodinu a obchod. Naneštěstí se mu krátce poté přestalo dařit v obchodě a přišel takřka o vše. Navíc nastal v té době hladomor a jeho žena Rukhmabai hlady zemřela. Jeho druhá žena Avali (někdy též Džidžabai) a mnoho ostatních lidí mu říkali, že je to tím, že pořád uctívá Vitthalu a pak se mu nemůže dařit v obchodě. Avali navíc považovala Boha za svého hlavního nepřítele, který působí jen utrpení, a neustále Tukaráma plísnila. On na žádné tyto řeči nikdy nedal a dál se věnoval uctívání.

Na několik měsíců dokonce odešel do džungle, kde měl klid na studium posvátných textů (něuměl sanskrt, takže četl spisy světců z Maháraštry). Do vesnice se vracel jen večer, kdy v místním chrámu až do půlnoci vedl kírtán k oslavě Boha. Světské věci ho pranic nezajímaly.

Jeho učení bylo velmi prosté a spojovalo v sobě uctívání s duchovním poznáním. Praktiky ortodoxního hinduismu, jako např. studium véd a provádění bráhmanských obřadů, považoval jen za formality. Pravý význam náboženství podle něj byl v lásce k Bohu. Jeho oddanost prý byla taková, že když zpíval své bhadžany, tak se všichni okolo k němu přidávali, zpívali a naslouchali mu. Skládal zvláštně tzv. "abhangy" a v tomto druhu básní dosáhl takového mistrovství, že po jeho smrti se jim věnoval už jen málokdo s tím, že Tukarám tento žánr dovedl k naprosté dokonalosti.

Velice známou epizodou v jeho životě bylo, když byl zákeřnými intrikami bráhmana Raméšvara donucen vhodit všechny svoje verše do řeky Indrijani. Přestal poté na dlouhé dny jíst a zůstal jen sedět u řeky. Nakonec Vithóbovým (Krišnovým) zásahem se jeho bhadžany opět vynořily, což mu v okolí vyneslo ještě větší slávu. Dodnes je ve Vithóbově chrámu v Dehu uložena část z této zachráněné sbírky. Raméšvar byl za svou zlotřilost potrestán neustálým pálením a svěděním kůže. Aby zjistil jak se toho zbavit, meditoval dlouho před samádhi Džňanéšvara, který se mu zjevil a řekl mu, že jen Tukárám ho může uzdravit. Raméšvar tedy napsal Tukárámovi velice uctivý dopis (Raméšvar byl bráhman, zatímco Tukárám jen šúdra) a ten mu zase na oplátku poslal několik svých abhangů. když je Raméšvar přečetl, okamžitě se uzdravil, vydal se za Tukárámem a stal se jeho žákem.

Sám Tukárám o sobě v jednom bhadžanu napsal: "S tímto tělem odešel Tuka do Vaikunthy (místo, kde dlí Vithóba)." A snad proto je jeho smrt popisována tak, že odešel na kopec a zde se k němu snesl Krišna a vzal ho k sobě (což se stalo i několika jiným světcům z Maháraštry). O jeho odchodu z tohoto světa existují ještě další podobná vyprávění.

Árati na Tukáráma:
Filmy o Tukárámovi:

Tukárámovy abhangy:

Články o Tukárámovi publikované v aktualitách:

29. 12. 2016 - Aleš

V písmu se praví, že zneužití věčné Skutečnosti/Paramátman vede ke smrti a následně k dalšímu zrození. Džíva/jedinec žije, aby zemřel. Co je smrt? Víte, že životní síla opustí tělo. Znamená to tedy, že ´vy´ zemřete? To, co zakoušíte nyní, nepotrvá, neboť to závisí na dechu. Když je ustálena víra v Gurua, budete vědět, co je smrt. Nepoužívejte oddanost k Bohu, pokání či chvalozpěvy k tomu, abyste za to na oplátku něco získali. Pochopte, že tu jste před počátkem/prvním dnem, kdy jste začali vše pozorovat. Bdělost přichází ráno s rozbřeskem, takříkajíc. Ten, kdo se probudí, je tu před bděním. Pravdu bez milosti Gurua není možné dosáhnout.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


2. 8. 2014

Prvotní slabika ÓM má formu Ganéši, který je rodištěm tří Bohů. ||1||
Pochop tuto pravdu: „A" je Brahma, „U" je Višnu, „M" je Mahéša (Šiva). ||2||
Takto se tito tři Bozi zrodili. Gadžanan (Ganéša) je jejich Otcem i Matkou. ||3||
Tuka říká: Takhle to říkají Védy a můžeš si to přečíst i ve Vjásových puránách. ||4||

V sekci audio/video přibyl nový bhadžan


20. 7. 2014 - Martin

Abhang 2: Aharniší Sadá

Dnem i nocí neustále následuj cestu ke Skutečnosti. Dbej, ať ji tvé kroky nikdy neopustí. ||1||

Ty, kdo bloudí na špatné cestě,přivede zpět jen skutečný Džňánin. ||2||

Jen skutečný Džňánin dokáže zachránit druhé. A proto co nejčastěji choď hledat útočiště u jeho nohou. ||3||

Není divu, že osvobodil sám sebe, a stejně tak osvobozuje celé lidstvo. ||4||

Jaký prospěch vznikne z toho, když se odevzdáš nohám Mistra? Tuka říká: „Osvobození celého lidstva.“ ||5||