Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Vy již jste Já, získat Já proto není možné

Celý vesmír si hraje v jedné buňce jemného těla. Když zavřete oči, vidíte temně modrou přítomnost svého ´Jáství´. Je to jako odstín vašeho jemného těla. Toto běžný člověk pochopit nemůže. Nejprve pomocí meditace získejte totožnost s Bohem. Prožívání ´Já nejsem individualita, ale Bůh´ se musí stát přesvědčením. Poté, když dojde k transcendenci intelektu, pomine přechodný stav. Vše, co je hledáno, je ve zdroji již vždy přítomné. ´To´ začne s meditováním v důsledku nepatrnému odpadnutí (ze zdroje). Co je tím nejhodnotnějším k uctívání? Není to náhodou poznání ´vy jste´, tedy vaše Bytí? Právě To je Samotné Paramátman, nic jiného.

Zrození třech Gun (Sattva, Radžas, Tamas) je ve skutečnosti zkušeností, jež se nazývá ´zrození´. Střed Gun nemá žádnou dvojnost. Jedině Sattva Guna vede do středu, tj. do Paramátman. Stav Paramátman nelze získat do té doby, dokud má džíva zkušenost z vykonání něčeho dobrého či zlého.

Je možné vůbec něco udělat bez tohoto Vědomí? Můžete spát? Dokážete bez toho vyměšovat či močit? Proč je tu tedy pýcha, že jsem konatel? Životní síla se svými třemi Gunami je sama o sobě ukazatel, směřující k Paramátmanu. Kvůli iluzi si každý džíva myslí, že je zodpovědný za chod světa. To je blud. Dětství a mládí přišlo a odešlo. Která z těchto životních etap zůstala jako ´já´? Hra třech Gun je příčinou této situace. Přirozenost Paramátman poznáte ve chvíli, kdy je koncept (na základě něhož se pokládáte za tělo) prokázán prostřednictvím vlastní zkušenosti jako falešný.

Nehovořím k vašemu tělu. Ani vy byste neměli mluvit jako tělo. Nechte tělo být. Udržujte ho zdravé, zbavené nemocí. Poznejte již dnes Toho, kdo jednou opustí tělo. Pochopte, že jste znalec těla. Věnujte tomu plnou pozornost. Podržte si v mysli, že jste světlo těla a na základě toho pak jednejte.

Poznání ´Já jsem´ je lampa. Vidíte prostor díky tomuto světlu nebo jste viděni důsledkem prostoru? Rozjímejte o tomto tvrzení. Jděte zpět do zdroje, jenž je za prostorem. Není pohled vašeho oka samo o sobě světlem Já? A patří toto světlo mužskému či ženskému pohlaví? Protože ho běžně vážete ke konceptu těla, způsobuje vám to strach ze smrti. Očekáváte zisk mnoha věcí a s nadějí v to doufáte. Proč však netoužíte přímo po zdroji? Viděl někdo někdy umírat světlo Já?

Toto vše si musíte vyslechnout od Satgurua. Osvobození přichází skrze naslouchání. Není možné ho poznat na základě džapy (opakování božího jména) či pokání. Dokonalost se dostaví poté, kdy budou pochopena a zcela zapamatována slova Satgurua. Prostřednictvím Mantry, která vám byla dána, jste byl požádán odkrýt Božskost v Sobě. Vy již jste Já, získat Já proto není možné.

Ve světle vašeho Já není žádné znečištění. Je tu pouze světlo. Jak zde může být smrt? Kdo nyní naslouchá? Posluchačem je vaše Já. Kdo si vyslechl tuto informaci ohledně posluchače? Jakmile pozbudete pocit ´Jáství´, nastane tu Klid.

Jemnost oblohy (prostoru) je srovnatelná s jemností pocitu ´Jáství´, jak lze vypozorovat, když jsou oči zavřené. Probíhá bez přerušení, je všeprostupující. Následujte bezvýhradně to, co říká Guru; uvědomíte si pak, že jste životní síla. Jste upevněni ve svém přesvědčení? Jakmile se vytratí temně modrý odstín, který tu je před vyvstáním ´Jáství´, objeví se vesmír. Tomu se pak říká čtvrté tělo (Túrja neboli stav ´Já jsem vše, co vidím´). V ´Bytí´ je nespočet vesmírů. Vaše Vědomí je připomínka, že ´jste´. Mnozí si představují Brahman intelektuálně. Nicméně jen jeden z miliónů následuje Satgurua. Nikde neexistuje větší štěstí než přímé Sebe-poznání.

Tím, že sebe pokládáte za tělo, jste spáchali ten největší hřích. Potom se tentýž Bůh stane velkou smrtí a přemůže vás. Kdo jiný než On tu je v okamžiku smrti? Učiňte své vlastní rozhodnutí, vyberte si, co chcete sami pro sebe. Nebuďte závislí na druhých lidech. Musíte uctívat jedině toto poznání, které poslouchá učení Gurua.

Celý svět je vytvořen ze třech Gun. Kromě Sebe-poznání tu žádné jiné Božstvo není. Není většího neštěstí než nepochopení toho, co tu je řečeno. Sebe-poznání samotné je stav Parabrahman – to je domov osvobození. Jestliže někdo přepíše tato slova a stále o nich přemítá, stane se dokonalé Brahman.

Duben 1978

 

Jedna ze čtvrtečních přednášek Šrí Nisargadatta Maharadže, které měl při příležitosti oslav Dne Guruů (čtvrtek) či při mimořádných slavnostech a událostech.

 

 

Přeložil: A. Adámek