Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30h - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: 1.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 17:55
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Vy již jste Já, získat Já proto není možné

Celý vesmír si hraje v jedné buňce jemného těla. Když zavřete oči, vidíte temně modrou přítomnost svého ´Jáství´. Je to jako odstín vašeho jemného těla. Toto běžný člověk pochopit nemůže. Nejprve pomocí meditace získejte totožnost s Bohem. Prožívání ´Já nejsem individualita, ale Bůh´ se musí stát přesvědčením. Poté, když dojde k transcendenci intelektu, pomine přechodný stav. Vše, co je hledáno, je ve zdroji již vždy přítomné. ´To´ začne s meditováním v důsledku nepatrnému odpadnutí (ze zdroje). Co je tím nejhodnotnějším k uctívání? Není to náhodou poznání ´vy jste´, tedy vaše Bytí? Právě To je Samotné Paramátman, nic jiného.

Zrození třech Gun (Sattva, Radžas, Tamas) je ve skutečnosti zkušeností, jež se nazývá ´zrození´. Střed Gun nemá žádnou dvojnost. Jedině Sattva Guna vede do středu, tj. do Paramátman. Stav Paramátman nelze získat do té doby, dokud má džíva zkušenost z vykonání něčeho dobrého či zlého.

Je možné vůbec něco udělat bez tohoto Vědomí? Můžete spát? Dokážete bez toho vyměšovat či močit? Proč je tu tedy pýcha, že jsem konatel? Životní síla se svými třemi Gunami je sama o sobě ukazatel, směřující k Paramátmanu. Kvůli iluzi si každý džíva myslí, že je zodpovědný za chod světa. To je blud. Dětství a mládí přišlo a odešlo. Která z těchto životních etap zůstala jako ´já´? Hra třech Gun je příčinou této situace. Přirozenost Paramátman poznáte ve chvíli, kdy je koncept (na základě něhož se pokládáte za tělo) prokázán prostřednictvím vlastní zkušenosti jako falešný.

Nehovořím k vašemu tělu. Ani vy byste neměli mluvit jako tělo. Nechte tělo být. Udržujte ho zdravé, zbavené nemocí. Poznejte již dnes Toho, kdo jednou opustí tělo. Pochopte, že jste znalec těla. Věnujte tomu plnou pozornost. Podržte si v mysli, že jste světlo těla a na základě toho pak jednejte.

Poznání ´Já jsem´ je lampa. Vidíte prostor díky tomuto světlu nebo jste viděni důsledkem prostoru? Rozjímejte o tomto tvrzení. Jděte zpět do zdroje, jenž je za prostorem. Není pohled vašeho oka samo o sobě světlem Já? A patří toto světlo mužskému či ženskému pohlaví? Protože ho běžně vážete ke konceptu těla, způsobuje vám to strach ze smrti. Očekáváte zisk mnoha věcí a s nadějí v to doufáte. Proč však netoužíte přímo po zdroji? Viděl někdo někdy umírat světlo Já?

Toto vše si musíte vyslechnout od Satgurua. Osvobození přichází skrze naslouchání. Není možné ho poznat na základě džapy (opakování božího jména) či pokání. Dokonalost se dostaví poté, kdy budou pochopena a zcela zapamatována slova Satgurua. Prostřednictvím Mantry, která vám byla dána, jste byl požádán odkrýt Božskost v Sobě. Vy již jste Já, získat Já proto není možné.

Ve světle vašeho Já není žádné znečištění. Je tu pouze světlo. Jak zde může být smrt? Kdo nyní naslouchá? Posluchačem je vaše Já. Kdo si vyslechl tuto informaci ohledně posluchače? Jakmile pozbudete pocit ´Jáství´, nastane tu Klid.

Jemnost oblohy (prostoru) je srovnatelná s jemností pocitu ´Jáství´, jak lze vypozorovat, když jsou oči zavřené. Probíhá bez přerušení, je všeprostupující. Následujte bezvýhradně to, co říká Guru; uvědomíte si pak, že jste životní síla. Jste upevněni ve svém přesvědčení? Jakmile se vytratí temně modrý odstín, který tu je před vyvstáním ´Jáství´, objeví se vesmír. Tomu se pak říká čtvrté tělo (Túrja neboli stav ´Já jsem vše, co vidím´). V ´Bytí´ je nespočet vesmírů. Vaše Vědomí je připomínka, že ´jste´. Mnozí si představují Brahman intelektuálně. Nicméně jen jeden z miliónů následuje Satgurua. Nikde neexistuje větší štěstí než přímé Sebe-poznání.

Tím, že sebe pokládáte za tělo, jste spáchali ten největší hřích. Potom se tentýž Bůh stane velkou smrtí a přemůže vás. Kdo jiný než On tu je v okamžiku smrti? Učiňte své vlastní rozhodnutí, vyberte si, co chcete sami pro sebe. Nebuďte závislí na druhých lidech. Musíte uctívat jedině toto poznání, které poslouchá učení Gurua.

Celý svět je vytvořen ze třech Gun. Kromě Sebe-poznání tu žádné jiné Božstvo není. Není většího neštěstí než nepochopení toho, co tu je řečeno. Sebe-poznání samotné je stav Parabrahman – to je domov osvobození. Jestliže někdo přepíše tato slova a stále o nich přemítá, stane se dokonalé Brahman.

Duben 1978

 

Jedna ze čtvrtečních přednášek Šrí Nisargadatta Maharadže, které měl při příležitosti oslav Dne Guruů (čtvrtek) či při mimořádných slavnostech a událostech.

 

 

Přeložil: A. Adámek