Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Nisargadatta Maharadž s láskou Maharišimu

Rozhovor s Davidem Godmanem, ve kterém David vzpomíná na svůj pobyt v Bombaji.

Otázka: Jaký měl vztah Nisargadatta Maharadž k Ramanovi Maharišimu a jeho učení? Hovořil jsi někdy s Maharadžem o učení Bhagavána?

David Godman: Maharadž měl obrovský respekt jak z Ramany, tak i jeho učení. Jednou se mi svěřil, že jedna z mála věcí, která ho mrzí je ta, že Ramanu nikdy nepotkal osobně. Ramanášram navštívil se svými žáky začátkem roku 1960. Byli tehdy na poutní cestě skrz Jižní Indii a Ramanášram bylo jedno z míst, které navštívili.

S největší úctou k Ramanovu učení mi Nisargadatta jednou řekl: "Souhlasím se vším, co kdy Ramana Mahariši řekl, až na zkušenost se Srdečním centrem na pravé straně hrudníku. Já jsem nikdy tuto zkušenost neprožil."

Hovořil jsem s Maharadžem o různých aspektech Maharišiho učení a jeho odpovědi pro mne byly vždy velice poučné.

Jednou se mně zeptal: "Pochopil jsi učení Ramany Maharišiho?"

Věděl jsem, že tím míní, zda jsem již prožil pravdu tohoto učení. Odpověděl jsem: "Čím více naslouchám Maharadžovi, tím více chápu to, co se mi Bhagaván snaží říct."

Cítil jsem, že toto je pravda jak na úrovni teoretické, tak zkušenostní. Maharadžovo vysvětlení rozšířilo a prohloubilo moje intelektuální porozumění Bhagavánova učení a jeho přítomnost mi dala letmí záblesk prožitku Pravdy, na kterou se všichni snažili poukázat.

Rád bych ještě vzpomenul návštěvu Ganéšana u Maharadže. Ganéšan je prasynovec Ramany Maharišiho. V letech 1970 byl de facto manažer Ramanášramu. Dnes má na starosti tyto věci jeho starší bratr Sundaram.

Ganéšan poprvé navštívil Maharadže v roce 1970. Jen co přišel, Maharadž se před něj postavil, naskládal před něj hromadu polštářů a požádal Ganéšana, aby se na tuto hromadu posadil. Pak přišlo pro všechny přítomné velké překvapení. Maharadž udělal na podlaze prostor a klekl si před Ganéšana.

Když se postavil, řekl Ganéšanovi: "Nikdy jsem neměl tu možnost poklonit se tvému velkému strýčkovi Ramanovi Maharišimu, a tak se klaním místo jemu tobě. Toto je moje poklona Jemu."

Otázka: To je úžasný příběh. Byl jste v tu dobu tam?

David Godman: Ano, seděl jsem pár metrů opodál. Ale skutečně zajímavá věc, ke které došlo, se stala druhý den. Maharadž a Ganéšan spolu mluvili, už si bohužel nepamatuji o čem. Poté Maharadž učinil Ganéšanovi ohromující nabídku. Řekl: "Pokud zde zůstaneš dva týdny, garantuji ti, že odejdeš ve stejném stavu v jakém spočíval tvůj velký strýček Ramana Mahariši.

Ganéšan ještě ten den odjel a nikdy se už zpět nevrátil. Nemohl jsem uvěřit, že odmítl takovou nabídku. Kdyby nabídl velikán jako byl Nisargadatta něco podobného mně, sklátilo by mně to okamžitě na zem. Nic by mně nepřimělo odejít do té doby, než by byla nabídka zrealizována.

Když jsem se od Maharadže vrátil zpět do Ramanášramu, zeptal jsem se Ganéšana, proč nezůstal.

Odpověděl: "Nemyslím, že to Maharadž myslel vážně. Bral jsem to tak, že si dělá legraci."

Bylo to během této návštěvy, co požádal Maharadž Ganéšana, aby začal v Ramanášramu učit. Řekl: "Byl jsem v Ramanášramu. Máte tam skvělé příležitosti. Přichází tam mnoho poutníků, ale nikdo jim nepředává učení. Je to posvátné místo, ale lidé z něj odcházejí a přicházejí, protože tu není nikdo, kdo by jim předával učení.

Proč by měli cestovat tisíce mil jen pro to, aby seděli namačkaní v hale, když je to tak úžasné místo? Měl by jste tam vést hovory. Musíte začít vysvětlovat to, o čem Maharišiho učení je."

Ganéšanovi nebylo po vůli následovat Maharadžovu radu. V Ramanášramu je tradicí, že není nikdo oprávněn učit. Ramana Mahariši je jediným učitelem a nikomu není povoleno, aby ho nahradil. Není to však jen otázka zda mít v Ramanášramu nového Gurua. Samotné vedení Ramanášramu nikoho nepovzbuzuje k tomu, aby lidem přibližoval učení Ramany Maharišiho.

Ganéšan v žádném případě nechtěl prolomit ledy a pohněvat si svou rodinu a hledající, kteří by zřejmě namítali, proto zůstával tiše.

Je tomu jen pár let, co začal učit. Učí ale raději ve svém domě než v ášramu. Ášram je neustále zóna bez učitele.

 

Přeložila Gabi