Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

19.11. Klub MalýVelký strom

     

3.12.  Klub MalýVelký strom

     

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Já neumírá

Berte to jako fakt, že tělo je pomíjivé. Avšak pokud je rozumně využíváno, můžete snadno realizovat, že individualita (dživa) je Paramátman. Intelekt potom podstoupí radikální změnu. Pouze když hluboce rozjímáte nad tím, ´Kdo jsem?, pak zakusíte ´Já jsem Paramátman´. Paramátman, Všemohoucí, obdaroval lidskou bytost schopností zamýšlet se nad svou ´pravou přirozeností´(svarúpa), kým vlastně ve skutečnosti je. Každá živá bytost kromě člověka, který byl obdařen schopností myslet, musí zakusit během doby, kdy podstupuje cyklus 8,4 miliónů zrození různých stvoření, plody svých činů,.

To, co tu zůstává po odložení všeho, je ryzí, bezforemné Vědomí, Brahman. Kdyby se Já, považující tělo za svou jedinou identitu, chápalo jen za tělo, pak by ho nikdy neopouštělo a nepřijímalo by jiné. Protože Já, přebývající uvnitř těla, se s ním pouze dočasně ztotožnilo, je donucené ho nakonec opustit. Tělo je hrubé a nečinné. Vitální životní energie v těle je Já, a tato životní energie je Šiva. Já neumírá spolu se smrtí těla, a ani se nerodí, když se narodí nové tělo. Individuální vědomí (džíva), které se ztotožňuje s tělem, bylo posedlé touhami v nespočtu minulých životů a stejně tak si v nich libuje v tomto zrození.

Touha je jedem tohoto světa. Ten, kdo je touhou otrávený, podstupuje celkem 8,4 miliónů smrtí. ´Sóham´ je nejsatvičtější ze všech pokrmů. Měli byste také konzumovat slovo Sóham vedle pojídání všeho jídla, které běžně jíte. Pochopte zakoušením tohoto slova jeho význam. Kromě slova Sóham je vše ostatní, co po celý den jíme, potravou, vyživující buď radžas gunu nebo tama gunu. Jedině Sóham je satvické. Jeho prožíváním v sobě rozvinete sattvu a obrátíte se směrem k získání stavu Paramátman.

Člověk je sevřen v nevědomosti kvůli tama guně, s tělem se ztotožňuje kvůli radžas guně a sjednocuje se s Já díky sattva guně. Místo aby lidé realizovali ´Já jsem Já´, poddávají se touhám. Nevědomost převládá a vy se stáváte ztotožněni s držitelem těla, čímž jste v něm zdánlivě lapeni. Na základě toho nejste schopni přebývat v Nejzazší Pravdě. Místo prožívání nesmrtelnosti musíte prodlévat ve světě zrození a smrti.


17. 6. 1933

 

 

Přeložil: Aleš Adámek