Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Já neumírá

Berte to jako fakt, že tělo je pomíjivé. Avšak pokud je rozumně využíváno, můžete snadno realizovat, že individualita (dživa) je Paramátman. Intelekt potom podstoupí radikální změnu. Pouze když hluboce rozjímáte nad tím, ´Kdo jsem?, pak zakusíte ´Já jsem Paramátman´. Paramátman, Všemohoucí, obdaroval lidskou bytost schopností zamýšlet se nad svou ´pravou přirozeností´(svarúpa), kým vlastně ve skutečnosti je. Každá živá bytost kromě člověka, který byl obdařen schopností myslet, musí zakusit během doby, kdy podstupuje cyklus 8,4 miliónů zrození různých stvoření, plody svých činů,.

To, co tu zůstává po odložení všeho, je ryzí, bezforemné Vědomí, Brahman. Kdyby se Já, považující tělo za svou jedinou identitu, chápalo jen za tělo, pak by ho nikdy neopouštělo a nepřijímalo by jiné. Protože Já, přebývající uvnitř těla, se s ním pouze dočasně ztotožnilo, je donucené ho nakonec opustit. Tělo je hrubé a nečinné. Vitální životní energie v těle je Já, a tato životní energie je Šiva. Já neumírá spolu se smrtí těla, a ani se nerodí, když se narodí nové tělo. Individuální vědomí (džíva), které se ztotožňuje s tělem, bylo posedlé touhami v nespočtu minulých životů a stejně tak si v nich libuje v tomto zrození.

Touha je jedem tohoto světa. Ten, kdo je touhou otrávený, podstupuje celkem 8,4 miliónů smrtí. ´Sóham´ je nejsatvičtější ze všech pokrmů. Měli byste také konzumovat slovo Sóham vedle pojídání všeho jídla, které běžně jíte. Pochopte zakoušením tohoto slova jeho význam. Kromě slova Sóham je vše ostatní, co po celý den jíme, potravou, vyživující buď radžas gunu nebo tama gunu. Jedině Sóham je satvické. Jeho prožíváním v sobě rozvinete sattvu a obrátíte se směrem k získání stavu Paramátman.

Člověk je sevřen v nevědomosti kvůli tama guně, s tělem se ztotožňuje kvůli radžas guně a sjednocuje se s Já díky sattva guně. Místo aby lidé realizovali ´Já jsem Já´, poddávají se touhám. Nevědomost převládá a vy se stáváte ztotožněni s držitelem těla, čímž jste v něm zdánlivě lapeni. Na základě toho nejste schopni přebývat v Nejzazší Pravdě. Místo prožívání nesmrtelnosti musíte prodlévat ve světě zrození a smrti.


17. 6. 1933

 

 

Přeložil: Aleš Adámek