Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Mantra "Já jsem Brahman"

I když meditujete na jeden ze čtyř druhů osvobození (salok, samip, sarup a sajuja), to, co ve skutečnosti děláte, je meditace na životní energii či vědomí. Proto meditujte výhradně na životní energii. To je nařízení Sadgurua. Tato meditace pročišťuje myšlení (čitta), neboli zjemňuje mysl. Esence Brahman tkví v této životní energii. Sadguru samotný je životní energií. Mantra vám zjemní mysl. Gajátri mantra je považována za matku všech manter. Zničí smrtelnost individuality a udělí Božství, čímž se podruhé narodíte, nyní do Skutečnosti.

Mantra "Já jsem Brahman" je největší ze všech. Osvobození můžete získat díky této mantře. Jsou zde další mantry, které někomu mohou poskytnout jím žádané světské ovoce, avšak pouze oddaní Sadgurua pronášejí mantru ´Já jsem Brahman´. S touto mantrou iluze vyklidí rychle pole. Ten, kdo nepochopil důležitost této mantry, nebude schopen realizovat Brahman. Uvědomte si Já, jenž je Vědomí (Čit), a je ve formě poznání "Já jsem Brahman". Různé myšlenky, pochybnosti a zvrácené koncepty, které se objevují v mysli, budou odstraněné opakováním mantry "Já jsem Brahman".

Měli byste mít naprostou víru v Já (tzn. měli byste věřit, že "Já jsem Já"). Zahoďte všechny koncepty a procvičujte se v kontrole mysli. Neustále uvažujte o Já, a mysl tím pádem nebude těkat. Tímto způsobem se mysl zjemní a sattva guna pak bude převládat. Stejně jako služka, poddaná svému pánovi, se neopováží pána v něčem neuposlechnout, tak i mysl by měla být vaším Já podmaněna. Vaše myšlení je očištěno v případě, když nemáte v průběhu celého dne zájem rozebírat jiné záležitosti než ty, které se týkají "poznání Brahman". To pak můžete brát za samozřejmost. S každým nádechem vědomě (potichu) říkejte ´Sóham, já jsem Brahman.´ Každý se velmi snaží a vynakládá mnoho energie na to, aby se naučil tomu či onomu umění ve světě a zdokonalil se v různých vědách (např. psychologie, sociologie, medicína, politologie, apod.). Kdybyste se pokusili získat poznání Brahman jen jednou setinou tohoto úsilí, které vynakládáte ve světě, pak si buďte jisti, že získáte stav Brahman.

Aktivní noční život, alkoholismus, smyslová potěšení, hry, dramata, kina, atd., jsou příznačné rysy, přisuzované tama guně. Ti, kdo mají sklon k zlosti, pomstychtivosti, mstění, chovají zášť a nepřátelství, jsou produkty tama guny. Požitek z vykonávání dobročinných skutků, záliba v rituálech v zájmu jména a slávy, silná touha po vonných a aromatických věcech, touha po potěšení, chtivost být druhými uznáván jako vážená osoba čili silná touha po ocenění, atd. – to vše jsou typické znaky, které lze přisoudit radža guně. Období mezi východem a západem slunce je dobou, kdy převládá radža guna. Je velice obtížné zbavit se této guny, která obdarovala člověka mantrou chtivosti po věcech ve světě. Tato guna také přiměje člověka řídit se jen takovými radami, které jsou v zájmu světského zisku. Kvůli ní člověk medituje pouze o své ženě a dětech. Zatímco sattva guna může být odhozena, a tama guna se také vytratí, například ve chvíli, kdy člověka postihne velká pohroma, nebo musí čelit krizi, radža guna se snaží držet jak může, neboť odejít se jí nechce.


16. 6. 1933

 

 

Přeložil: Aleš Adámek