Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: LISTOPAD: 19.11.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Mantra "Já jsem Brahman"

I když meditujete na jeden ze čtyř druhů osvobození (salok, samip, sarup a sajuja), to, co ve skutečnosti děláte, je meditace na životní energii či vědomí. Proto meditujte výhradně na životní energii. To je nařízení Sadgurua. Tato meditace pročišťuje myšlení (čitta), neboli zjemňuje mysl. Esence Brahman tkví v této životní energii. Sadguru samotný je životní energií. Mantra vám zjemní mysl. Gajátri mantra je považována za matku všech manter. Zničí smrtelnost individuality a udělí Božství, čímž se podruhé narodíte, nyní do Skutečnosti.

Mantra "Já jsem Brahman" je největší ze všech. Osvobození můžete získat díky této mantře. Jsou zde další mantry, které někomu mohou poskytnout jím žádané světské ovoce, avšak pouze oddaní Sadgurua pronášejí mantru ´Já jsem Brahman´. S touto mantrou iluze vyklidí rychle pole. Ten, kdo nepochopil důležitost této mantry, nebude schopen realizovat Brahman. Uvědomte si Já, jenž je Vědomí (Čit), a je ve formě poznání "Já jsem Brahman". Různé myšlenky, pochybnosti a zvrácené koncepty, které se objevují v mysli, budou odstraněné opakováním mantry "Já jsem Brahman".

Měli byste mít naprostou víru v Já (tzn. měli byste věřit, že "Já jsem Já"). Zahoďte všechny koncepty a procvičujte se v kontrole mysli. Neustále uvažujte o Já, a mysl tím pádem nebude těkat. Tímto způsobem se mysl zjemní a sattva guna pak bude převládat. Stejně jako služka, poddaná svému pánovi, se neopováží pána v něčem neuposlechnout, tak i mysl by měla být vaším Já podmaněna. Vaše myšlení je očištěno v případě, když nemáte v průběhu celého dne zájem rozebírat jiné záležitosti než ty, které se týkají "poznání Brahman". To pak můžete brát za samozřejmost. S každým nádechem vědomě (potichu) říkejte ´Sóham, já jsem Brahman.´ Každý se velmi snaží a vynakládá mnoho energie na to, aby se naučil tomu či onomu umění ve světě a zdokonalil se v různých vědách (např. psychologie, sociologie, medicína, politologie, apod.). Kdybyste se pokusili získat poznání Brahman jen jednou setinou tohoto úsilí, které vynakládáte ve světě, pak si buďte jisti, že získáte stav Brahman.

Aktivní noční život, alkoholismus, smyslová potěšení, hry, dramata, kina, atd., jsou příznačné rysy, přisuzované tama guně. Ti, kdo mají sklon k zlosti, pomstychtivosti, mstění, chovají zášť a nepřátelství, jsou produkty tama guny. Požitek z vykonávání dobročinných skutků, záliba v rituálech v zájmu jména a slávy, silná touha po vonných a aromatických věcech, touha po potěšení, chtivost být druhými uznáván jako vážená osoba čili silná touha po ocenění, atd. – to vše jsou typické znaky, které lze přisoudit radža guně. Období mezi východem a západem slunce je dobou, kdy převládá radža guna. Je velice obtížné zbavit se této guny, která obdarovala člověka mantrou chtivosti po věcech ve světě. Tato guna také přiměje člověka řídit se jen takovými radami, které jsou v zájmu světského zisku. Kvůli ní člověk medituje pouze o své ženě a dětech. Zatímco sattva guna může být odhozena, a tama guna se také vytratí, například ve chvíli, kdy člověka postihne velká pohroma, nebo musí čelit krizi, radža guna se snaží držet jak může, neboť odejít se jí nechce.


16. 6. 1933

 

 

Přeložil: Aleš Adámek