Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

19.11. Klub MalýVelký strom

     

3.12.  Klub MalýVelký strom

     

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Nezaujatost je "Skutečná Podstata"

Smrtelník (džíva) je pronásledován iluzí (májou). Je štván vzhledem k nedůvěře (vikalpa). Je to iluze, která ho podvádí. Běžný člověk si neuvědomuje svou skutečnou přirozenost a žije dál jako smrtelník. Vůbec není schopen vnímat skutečnost své nesmrtelnosti (Šiva).

Představa o tom, že je smrtelník, je sama o sobě klam. Tato falešná představa, neboli mája, je dvojího typu. Klam, který náleží světskému, pomíjivému světu, se nazývá avidyamája, a klam, který náleží tomu, co se nachází za domělým jevem světa, a jenž je soustředěn na "Nejzazší Pravdu", se nazývá vidjamája.

To, jenž je neexistující neboli neskutečné, se zdá existovat důsledkem avidjamáji. Když je vše, co se jeví ve světě, viděno jako neskutečné, pak se jedná o vidjamáju.

Obojí, jak avidyamája, tak I vidyamája, vycházejí ze základní iluze, neboli moolamáji, což je vědomí samotné. Naše skutečné Já je před a za tímto vědomím. My jsme Brahma.

Je to Já, jenž je před vědomím. Jak avidyamája tak i vidyamája, utvářejí oceán světské existence. Tento oceán počal existovat po zjevení se vědomí.

Ten, kdo je nezaujatý, odtažitý, nedotčený a neposkvrněný iluzí, je vskutku mocný a nepřemožitelný. Ten, kdo se zřekl iluze se následně také vzdal tužeb. Je tak zbaven jak lítosti tak I potěšení.

Opravdový oddaný je ten, kdo uctívá svaté (realizované) bytosti a plně jim slouží. Ten, kdo se cítí být poctěn z možnosti poskytovat tutu službu svaté bytosti a kdo tím dosahuje pocitu naprostého uspokojení, je skutečným pokorným služebníkem. Opravdový adept by měl být nezaujatý iluzí, neměl by se jí nechat učarovat, a měl by pochopit svou pravou podstatu (Brahma) prostřednictvím rozlišování skutečného od neskutečného.

Nezaujatost je Skutečná Podstata.


Přeložil Aleš Adámek