Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Nezaujatost je "Skutečná Podstata"

Smrtelník (džíva) je pronásledován iluzí (májou). Je štván vzhledem k nedůvěře (vikalpa). Je to iluze, která ho podvádí. Běžný člověk si neuvědomuje svou skutečnou přirozenost a žije dál jako smrtelník. Vůbec není schopen vnímat skutečnost své nesmrtelnosti (Šiva).

Představa o tom, že je smrtelník, je sama o sobě klam. Tato falešná představa, neboli mája, je dvojího typu. Klam, který náleží světskému, pomíjivému světu, se nazývá avidyamája, a klam, který náleží tomu, co se nachází za domělým jevem světa, a jenž je soustředěn na "Nejzazší Pravdu", se nazývá vidjamája.

To, jenž je neexistující neboli neskutečné, se zdá existovat důsledkem avidjamáji. Když je vše, co se jeví ve světě, viděno jako neskutečné, pak se jedná o vidjamáju.

Obojí, jak avidyamája, tak I vidyamája, vycházejí ze základní iluze, neboli moolamáji, což je vědomí samotné. Naše skutečné Já je před a za tímto vědomím. My jsme Brahma.

Je to Já, jenž je před vědomím. Jak avidyamája tak i vidyamája, utvářejí oceán světské existence. Tento oceán počal existovat po zjevení se vědomí.

Ten, kdo je nezaujatý, odtažitý, nedotčený a neposkvrněný iluzí, je vskutku mocný a nepřemožitelný. Ten, kdo se zřekl iluze se následně také vzdal tužeb. Je tak zbaven jak lítosti tak I potěšení.

Opravdový oddaný je ten, kdo uctívá svaté (realizované) bytosti a plně jim slouží. Ten, kdo se cítí být poctěn z možnosti poskytovat tutu službu svaté bytosti a kdo tím dosahuje pocitu naprostého uspokojení, je skutečným pokorným služebníkem. Opravdový adept by měl být nezaujatý iluzí, neměl by se jí nechat učarovat, a měl by pochopit svou pravou podstatu (Brahma) prostřednictvím rozlišování skutečného od neskutečného.

Nezaujatost je Skutečná Podstata.


Přeložil Aleš Adámek