Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Prožívání Brahma (Já) bez pýchy

Já (Naše Skutečná přirozenost) zdánlivě sestupuje do stavu individuality (džíva), protože vytyčujeme rozdíly v Brahma. Tento stav individuálního vědomí může být ukončen tehdy, když ho porazíme (zrušíme). Každý okamžik poskytuje příležitost. Abyste se chopili příležitosti, musíte udeřit a zasáhnout. Porazit (sklátit) strom stavu individuálního vědomí znamená zcela se vzdát konceptů, které tak hluboce milujete.

Opravdový Učitel je nutný k tomu, abyste získali poznání založené na zkušenosti. Toto poznání by mělo být každým dnem uváděno do praxe. Budete-li to tímto způsobem praktikovat, dosáhnete nejzazšího stavu a nebudete muset provádět různé další praxe, které jsou předepsány Védami. Duchovní praxe přínáší pouze ten užitek, že očišťuje myšlení (čitta), čímž se mysl více zjemní.

Vzdejte se praxí, které zvyšují váš sklon v dělání rozdílů pečováním o tělesné vědomí.

Různé praxe a rituály opsané ve Védách byly zřízeny pro ty, kdo se ztotožňují s tělem. Když dojdete k pochopení, že samotné tělo je Brahma, pak se všechny předpisy z Véd stávají falešné. Ten, kdo rozpoznal sebe jako Brahma (Já), nepotřebuje následovat žádné speciální praxe a nebo se uchylovat k nějakému náboženství. Snaha individuality provádět nespočet cvičení je marná. Stejně jako je zbytečný pluh farmáři, kterému dozrála pšenice, podobně všechna praxe je bezcenná tomu, kdo je realizovaný. Ten se zříká I prohlašování o tom, že je Brahma.

Světská pomíjivá existence je trnem nevědomosti a vy se jí musíte zbavit. I když je pravda, že nevědomost musí být odstraněna, daleko důležitější je vzdát se pýchy z poznání. Pouze pak je možné dospět k plné spokojenosti. Pouta nevědomosti jsou jako železná pouta, kdežto pouta z poznání jsou jakoby ukovány ze zlata. Ať tak či tak, obojí jsou stejně pouta a je třeba je ze sebe shodit. Nebuďte pyšní z faktu, že jste Brahman. Planá pýcha vzešlá z nevědomosti odezní snadno a rychle. Překonat pýchu z poznání je však daleko obtížnější. Pýcha z poznání je horší než pýcha vytvářená následkem nevědomosti. Tato pýcha z poznání je tak dráždivá a přivádějící k zoufalství, jako štípající veš v posteli. Pýcha z poznání je ohavně paličatá a lstivá. Její přítomnost není nikdy pocítěna a I když se zdá být zcela setřena, stopy této pýchy stále setrvávají. A pýcha (ego) bude do té doby, dokud trvá, vytrvale vytvářet rozdíly.

Správným úsilím je věřit tomu, že vše je Brahma, a nenechat se vyrušit sebemenším smítkem pochybnosti. Ze všech známých praxí je oddanost kUčiteli tou nejcennější praxí pro žáka, neboť na základě takovéto oddanosti žák zapomene na své ego a prožívá Brahma (Já) bez pýchy.


Přeložil Aleš Adámek