Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Prožívání Brahma (Já) bez pýchy

Já (Naše Skutečná přirozenost) zdánlivě sestupuje do stavu individuality (džíva), protože vytyčujeme rozdíly v Brahma. Tento stav individuálního vědomí může být ukončen tehdy, když ho porazíme (zrušíme). Každý okamžik poskytuje příležitost. Abyste se chopili příležitosti, musíte udeřit a zasáhnout. Porazit (sklátit) strom stavu individuálního vědomí znamená zcela se vzdát konceptů, které tak hluboce milujete.

Opravdový Učitel je nutný k tomu, abyste získali poznání založené na zkušenosti. Toto poznání by mělo být každým dnem uváděno do praxe. Budete-li to tímto způsobem praktikovat, dosáhnete nejzazšího stavu a nebudete muset provádět různé další praxe, které jsou předepsány Védami. Duchovní praxe přínáší pouze ten užitek, že očišťuje myšlení (čitta), čímž se mysl více zjemní.

Vzdejte se praxí, které zvyšují váš sklon v dělání rozdílů pečováním o tělesné vědomí.

Různé praxe a rituály opsané ve Védách byly zřízeny pro ty, kdo se ztotožňují s tělem. Když dojdete k pochopení, že samotné tělo je Brahma, pak se všechny předpisy z Véd stávají falešné. Ten, kdo rozpoznal sebe jako Brahma (Já), nepotřebuje následovat žádné speciální praxe a nebo se uchylovat k nějakému náboženství. Snaha individuality provádět nespočet cvičení je marná. Stejně jako je zbytečný pluh farmáři, kterému dozrála pšenice, podobně všechna praxe je bezcenná tomu, kdo je realizovaný. Ten se zříká I prohlašování o tom, že je Brahma.

Světská pomíjivá existence je trnem nevědomosti a vy se jí musíte zbavit. I když je pravda, že nevědomost musí být odstraněna, daleko důležitější je vzdát se pýchy z poznání. Pouze pak je možné dospět k plné spokojenosti. Pouta nevědomosti jsou jako železná pouta, kdežto pouta z poznání jsou jakoby ukovány ze zlata. Ať tak či tak, obojí jsou stejně pouta a je třeba je ze sebe shodit. Nebuďte pyšní z faktu, že jste Brahman. Planá pýcha vzešlá z nevědomosti odezní snadno a rychle. Překonat pýchu z poznání je však daleko obtížnější. Pýcha z poznání je horší než pýcha vytvářená následkem nevědomosti. Tato pýcha z poznání je tak dráždivá a přivádějící k zoufalství, jako štípající veš v posteli. Pýcha z poznání je ohavně paličatá a lstivá. Její přítomnost není nikdy pocítěna a I když se zdá být zcela setřena, stopy této pýchy stále setrvávají. A pýcha (ego) bude do té doby, dokud trvá, vytrvale vytvářet rozdíly.

Správným úsilím je věřit tomu, že vše je Brahma, a nenechat se vyrušit sebemenším smítkem pochybnosti. Ze všech známých praxí je oddanost kUčiteli tou nejcennější praxí pro žáka, neboť na základě takovéto oddanosti žák zapomene na své ego a prožívá Brahma (Já) bez pýchy.


Přeložil Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.