Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Já samotné je skutečné a vše ostatní je neskutečné

Ten, kdo přemýšlí a rozlišuje správně, se stává osvobozený a ten, kdo ne, je jenom zvíře chycené v pasti. Nejzazší Pravda (Paramartha) je oddělení (rozlišení) skutečného od neskutečného. Já samotné je skutečné a vše ostatní je neskutečné.

Šankara řekl: "Brahma samotné je skutečné. Svět je neskutečný. Brahman a džíva (individualita) jsou jedno."

Individualita (džíva) samotná není nic jiného než Brahma (Já). Je to Já ve formě Skutečnosti, ve formě "Vznešené pravdy" - to je vskutku Brahma. Ten, kdo zakouší iluzi, je "Skutečný", zatímco samotná zkušenost je neskutečná. To, co je skryté či utajené, je základ - Pravda, kdežto to, co je projevené, je neskutečné. Po zřeknutí se veškeré pýchy je To, co zůstává, Skutečností neboli základním důkazem všeho (Shesh). Samotná Nejzazší Pravda tu je stále, vzdáte-li se všech nesprávných konceptů a omezení, pak to, co je, je Samotná Nejzazší Pravda.

To, co je tajné a skryté, je esenciální (základ), a to, co je odkryté a patrné, je pitomost, nesmysl. Nejste tělem, ani smysly, ani pránou, ani myslí, ani intelektem. Toto vše je náchylné ke změně a odsouzené k zániku. Pochopte pomocí rozlišovací schopnosti fakt, že jste tu nehledě na tělo.


Přeložil Aleš Adámek