Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

19.11. Klub MalýVelký strom

     

3.12.  Klub MalýVelký strom

     

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Já samotné je skutečné a vše ostatní je neskutečné

Ten, kdo přemýšlí a rozlišuje správně, se stává osvobozený a ten, kdo ne, je jenom zvíře chycené v pasti. Nejzazší Pravda (Paramartha) je oddělení (rozlišení) skutečného od neskutečného. Já samotné je skutečné a vše ostatní je neskutečné.

Šankara řekl: "Brahma samotné je skutečné. Svět je neskutečný. Brahman a džíva (individualita) jsou jedno."

Individualita (džíva) samotná není nic jiného než Brahma (Já). Je to Já ve formě Skutečnosti, ve formě "Vznešené pravdy" - to je vskutku Brahma. Ten, kdo zakouší iluzi, je "Skutečný", zatímco samotná zkušenost je neskutečná. To, co je skryté či utajené, je základ - Pravda, kdežto to, co je projevené, je neskutečné. Po zřeknutí se veškeré pýchy je To, co zůstává, Skutečností neboli základním důkazem všeho (Shesh). Samotná Nejzazší Pravda tu je stále, vzdáte-li se všech nesprávných konceptů a omezení, pak to, co je, je Samotná Nejzazší Pravda.

To, co je tajné a skryté, je esenciální (základ), a to, co je odkryté a patrné, je pitomost, nesmysl. Nejste tělem, ani smysly, ani pránou, ani myslí, ani intelektem. Toto vše je náchylné ke změně a odsouzené k zániku. Pochopte pomocí rozlišovací schopnosti fakt, že jste tu nehledě na tělo.


Přeložil Aleš Adámek