Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Vzdát se vědomí (připoutanosti) těla

Zanechání chybného ztotožňování s tělem, následováné nezaujatostí světským životem, by mělo být dosaženo za pomocí těla, mysli a řeči. Neustálým uvědomováním Já začne vadnout naléhavá připoutanost ke světskému životu, a pravá podstata (svarúpa) se dostává do středu pozornosti a je realizována. Mysl se pak vzdává ega a nechává tělo v zapomenutí.

Když je mysl nasměrována k Já, zjistí, že Já je všudypřítomné. Aspiranti, kteří chtějí zakusit Já, se musejí vzdát jakékoliv myšlenky na tělo a soustředit se výhradně na Já. Vědomí (připoutanost) těla musí být zdoláno, pak již aspirant nemá žádné motivy nebo impulsy. Takoví lidé mohou dál provádět svou každodenní rutinu, avšak jejich činy nevykazují uvědomování si (připoutanost) těla. Při vykonávání tělesných činností a každodenní rutiny se nikdy nepovažují za konatele.

Právě tak jako suchý list, který je snadno odvát větrem, tak i vědomí (připoutanost) těla by mělo být odváto. Člověk by se měl vzdát posedlosti tělem. Teprve pak objeví své pravé Já. Můžeme sami sebe povznést, a uskutečnit své vlastní osvobození, ale jestliže zůstaneme zcela ponořeni výhradně do světských záležitostí, jsme to my sami, kdo je zodpovědný za náš vlastní ubohý stav. Odkládání je běžným zvykem, kterého bychom se měli zbavit. Jestliže člověk stále odkládá vzdání se vědomí (připoutanosti) těla na zítřek, neudělá to nikdy. Zítřek nikdy nepřichází. Tímto způsobem si přivodíme svou vlastní zkázu. Jestliže jste se nikdy nepokusili prozkoumat svůj vlastní stín, uvidíte, že v momentě, kdy se o to pokusíte, váš stín zmizí. Podobným způsobem, v momentě, kdy překonáte vědomí (připoutanost) těla, iluze je zničena.

Džnánin chápe a zakouší, že tělo je neskutečné. Dokonce když džnánin říká "udělal jsem toto, udělal jsem tamto", zůstává nedotčen jakýmkoliv výsledkem, poněvadž jeho ztotožnění s tělem již neexistuje. Pochopil vše. Jeho ego je úplně zničeno, a on je nedotčen pýchou. Vědomí (připoutanost) těla ovlivňuje lidské jednání, takže když se člověk stále více ztotožňuje s vědomím těla, výsledkem je, že se stává nabubřelým pýchou. Člověk by měl prozkoumat a zjistit, kolik vědomí (připoutanost) těla a kolik vědomí Já člověk má, a v jakém poměru.


přeložil Rosťa Balner