Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

19.11. Klub MalýVelký strom

     

3.12.  Klub MalýVelký strom

     

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Vzdát se vědomí (připoutanosti) těla

Zanechání chybného ztotožňování s tělem, následováné nezaujatostí světským životem, by mělo být dosaženo za pomocí těla, mysli a řeči. Neustálým uvědomováním Já začne vadnout naléhavá připoutanost ke světskému životu, a pravá podstata (svarúpa) se dostává do středu pozornosti a je realizována. Mysl se pak vzdává ega a nechává tělo v zapomenutí.

Když je mysl nasměrována k Já, zjistí, že Já je všudypřítomné. Aspiranti, kteří chtějí zakusit Já, se musejí vzdát jakékoliv myšlenky na tělo a soustředit se výhradně na Já. Vědomí (připoutanost) těla musí být zdoláno, pak již aspirant nemá žádné motivy nebo impulsy. Takoví lidé mohou dál provádět svou každodenní rutinu, avšak jejich činy nevykazují uvědomování si (připoutanost) těla. Při vykonávání tělesných činností a každodenní rutiny se nikdy nepovažují za konatele.

Právě tak jako suchý list, který je snadno odvát větrem, tak i vědomí (připoutanost) těla by mělo být odváto. Člověk by se měl vzdát posedlosti tělem. Teprve pak objeví své pravé Já. Můžeme sami sebe povznést, a uskutečnit své vlastní osvobození, ale jestliže zůstaneme zcela ponořeni výhradně do světských záležitostí, jsme to my sami, kdo je zodpovědný za náš vlastní ubohý stav. Odkládání je běžným zvykem, kterého bychom se měli zbavit. Jestliže člověk stále odkládá vzdání se vědomí (připoutanosti) těla na zítřek, neudělá to nikdy. Zítřek nikdy nepřichází. Tímto způsobem si přivodíme svou vlastní zkázu. Jestliže jste se nikdy nepokusili prozkoumat svůj vlastní stín, uvidíte, že v momentě, kdy se o to pokusíte, váš stín zmizí. Podobným způsobem, v momentě, kdy překonáte vědomí (připoutanost) těla, iluze je zničena.

Džnánin chápe a zakouší, že tělo je neskutečné. Dokonce když džnánin říká "udělal jsem toto, udělal jsem tamto", zůstává nedotčen jakýmkoliv výsledkem, poněvadž jeho ztotožnění s tělem již neexistuje. Pochopil vše. Jeho ego je úplně zničeno, a on je nedotčen pýchou. Vědomí (připoutanost) těla ovlivňuje lidské jednání, takže když se člověk stále více ztotožňuje s vědomím těla, výsledkem je, že se stává nabubřelým pýchou. Člověk by měl prozkoumat a zjistit, kolik vědomí (připoutanost) těla a kolik vědomí Já člověk má, a v jakém poměru.


přeložil Rosťa Balner