Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Pýcha Brahma

Otázka: Jak může být Brahma, které je intelektuálně pochopeno, skutečně zakoušeno?

Maharadž: Brahma není nic nového, existovalo vždy. Existuje samo o sobě. Vy sám o sobě jste tímto Brahma. Člověk se stává podveden světským životem z důvodu nevědomosti. Musíte se dostat skrze tento klam. Aby byl odstraněn tento klam, je-li to nutné, člověk si může pomoci pýchou "Já jsem Brahma." I přesto, že jste možná pochopili Brahma, zůstáváte pyšní na svůj soukromý život. Aby jste zničili pýchu spojenou s tělem, můžete si pomoci pýchou "Já jsem Brahma." Nicméně, jestliže můžete být úspěšní při překonávání pýchy i bez pomoci pýchy Brahma, pak je lepší, pokračujete-li bez ní.

Otázka: Co je to nekonceptuální stěští?

Maharadž: Člověk může mít sklon se domnívat, že jakmile je Brahma pochopeno, koncepty jsou odstraněny. To ale není pravda, protože neexistuje žádný vztah mezi Brahma a koncepty. Jsou od sebe zřetelně odděleny. Zda budou vytvářeny koncepty plně závisí na jednotlivci. Cokoliv může být druhem konceptu, buďto svazuje, anebo osvobozuje. Stejně tak je nepravdivé se domnívat, že jakmile je Brahma pochopeno, jsou vytvořeny koncepty. Dosažení jasného pochopení Brahma záleží na aspirantovi; proto je Brahma popisováno jako nekonceptuální. Mistr říká Stav Brahma je sám o sobě nekonceptuálním stavem. Když se budete řídit radou Mistra, a uvedete tento koncept do praxe, můžete snadno spočívat ve stavu spontánního samádhi. Ti, kteří vědí, že Já není ani omezeno ani osvobozeno, jsou skutečně osvobozeni, zatímco ti, kteří z důvodu pýchy hlásají nadřazenost, zabíjejí své vlastní Já.

Jeden člověk jednou nevědomě uvěznil muže, myslíc si, že byl jeho nepřítelem. Později se dozvěděl, že muž byl jeho otcem. Poté, co si uvědomil svou chybu, nechal ho propustit, vzdávajíc mu úctu nabídnutím místa, pak poprosil o odpuštění a uctíval ho. To jeho otci udělalo radost. Jiný člověk taktéž uvěznil svého otce a později ho rovněž propustil a vzdal mu úctu. Až potud jeho jednání připomínalo jednání prve uvedeného člověka, nicméně později projevil podivné chování. Jednou za pomoci sluhy opět zajmul svého otce a řekl, že je nečestný. Pak nařídil svým sluhům, aby otce, poté co jej zatkli, tvrdě potrestali. Jednání prvního muže vypadá přirozeně, zatímco chování druhého muže se zdá být podivné. Nicméně, ať přirozené nebo podivné, obojí je neskutečné. Dokonce i označení věcí jako neskutečných, je nepravdivé.

Jakmile je jednou pochopeno, že pýcha nevědomosti, právě tak jako pýcha poznání, je neskutečná, vše je viděno jako neskutečné. Vše je pouze iluze. Ten, kdo toto realizuje, tím již není nadále ovlivněn. Tak jako je naše pýcha, tak jsou i naše činy. Pocity omezení a osvobození jsou spojeny pouze s fyzickým tělem a ne s "pravou podstatou" (svarúpa). Pravá podstata samotná je čirá a bez poskvrny. Pocit "Já jsem" z ní povstává. Tento pocit "Já jsem" je samotné ego ve své nejzákladnější a nejčistší formě. Později je poskvrněno pýchou spojenou s tělem; "Jsem takový a takový". Pochopte, že obojí je pouze různými formami ega.

Osvobození i omezení je obojí vyjádřením ega. Pouze ten, kdo rozpozná toto ego může být plně realizován. Říci že "Já jsem osvobozen" je stále omezení. Člověk se může utopit dokonce i v nejmělčejší vodě iluze, připevněn ke kotvě ve formě "pýchy osvobození".

přeložil Rosťa Balner