Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Pýcha Brahma

Otázka: Jak může být Brahma, které je intelektuálně pochopeno, skutečně zakoušeno?

Maharadž: Brahma není nic nového, existovalo vždy. Existuje samo o sobě. Vy sám o sobě jste tímto Brahma. Člověk se stává podveden světským životem z důvodu nevědomosti. Musíte se dostat skrze tento klam. Aby byl odstraněn tento klam, je-li to nutné, člověk si může pomoci pýchou "Já jsem Brahma." I přesto, že jste možná pochopili Brahma, zůstáváte pyšní na svůj soukromý život. Aby jste zničili pýchu spojenou s tělem, můžete si pomoci pýchou "Já jsem Brahma." Nicméně, jestliže můžete být úspěšní při překonávání pýchy i bez pomoci pýchy Brahma, pak je lepší, pokračujete-li bez ní.

Otázka: Co je to nekonceptuální stěští?

Maharadž: Člověk může mít sklon se domnívat, že jakmile je Brahma pochopeno, koncepty jsou odstraněny. To ale není pravda, protože neexistuje žádný vztah mezi Brahma a koncepty. Jsou od sebe zřetelně odděleny. Zda budou vytvářeny koncepty plně závisí na jednotlivci. Cokoliv může být druhem konceptu, buďto svazuje, anebo osvobozuje. Stejně tak je nepravdivé se domnívat, že jakmile je Brahma pochopeno, jsou vytvořeny koncepty. Dosažení jasného pochopení Brahma záleží na aspirantovi; proto je Brahma popisováno jako nekonceptuální. Mistr říká Stav Brahma je sám o sobě nekonceptuálním stavem. Když se budete řídit radou Mistra, a uvedete tento koncept do praxe, můžete snadno spočívat ve stavu spontánního samádhi. Ti, kteří vědí, že Já není ani omezeno ani osvobozeno, jsou skutečně osvobozeni, zatímco ti, kteří z důvodu pýchy hlásají nadřazenost, zabíjejí své vlastní Já.

Jeden člověk jednou nevědomě uvěznil muže, myslíc si, že byl jeho nepřítelem. Později se dozvěděl, že muž byl jeho otcem. Poté, co si uvědomil svou chybu, nechal ho propustit, vzdávajíc mu úctu nabídnutím místa, pak poprosil o odpuštění a uctíval ho. To jeho otci udělalo radost. Jiný člověk taktéž uvěznil svého otce a později ho rovněž propustil a vzdal mu úctu. Až potud jeho jednání připomínalo jednání prve uvedeného člověka, nicméně později projevil podivné chování. Jednou za pomoci sluhy opět zajmul svého otce a řekl, že je nečestný. Pak nařídil svým sluhům, aby otce, poté co jej zatkli, tvrdě potrestali. Jednání prvního muže vypadá přirozeně, zatímco chování druhého muže se zdá být podivné. Nicméně, ať přirozené nebo podivné, obojí je neskutečné. Dokonce i označení věcí jako neskutečných, je nepravdivé.

Jakmile je jednou pochopeno, že pýcha nevědomosti, právě tak jako pýcha poznání, je neskutečná, vše je viděno jako neskutečné. Vše je pouze iluze. Ten, kdo toto realizuje, tím již není nadále ovlivněn. Tak jako je naše pýcha, tak jsou i naše činy. Pocity omezení a osvobození jsou spojeny pouze s fyzickým tělem a ne s "pravou podstatou" (svarúpa). Pravá podstata samotná je čirá a bez poskvrny. Pocit "Já jsem" z ní povstává. Tento pocit "Já jsem" je samotné ego ve své nejzákladnější a nejčistší formě. Později je poskvrněno pýchou spojenou s tělem; "Jsem takový a takový". Pochopte, že obojí je pouze různými formami ega.

Osvobození i omezení je obojí vyjádřením ega. Pouze ten, kdo rozpozná toto ego může být plně realizován. Říci že "Já jsem osvobozen" je stále omezení. Člověk se může utopit dokonce i v nejmělčejší vodě iluze, připevněn ke kotvě ve formě "pýchy osvobození".

přeložil Rosťa Balner