Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Správné poznání

Voda v řece nepřetržitě teče dál a dál, a její místo zaujímá nová voda, avšak kdykoliv se podíváme na řeku, domníváme se, že je to tatáž voda, kterou jsme viděli předtím. Tímto způsobem, jako den přichází a odchází, se mění i bez ustání svět. Staré věci jsou ničeny a jsou nahrazovány novými věcmi, avšak my máme pocit, že jsou to tytéž věci, které jsem viděli již dříve. Je to proto, že o tom nikdy "nepřemýslíme". Pokaždé když vidíme svět, vidíme jej jako by se zjevoval na určitém místě v čase, ale připadá nám stejný jako byl předtím. Pouze správným uvažováním poznáte, že svět je vyjádřením Brahman, nebo-li, že vše co je viděno, je iluzí (Maja). Existovat jako představa z masa a krve (tělo), a být spojován s někým jako jeho nebo její otec, syn, matka atd. je skutečně troufalé, poněvadž to všechno jsou jen mylné koncepty. Bohužel, nikdo se nestydí za to, uplatňovat nárok na takovéto tělo, které je pouze plné nečistot.

Vytvoření iluze sebou přináší nekonečné utrpení, a její zničení přináší nevyslovitelnou radost. Iluze napomáhá světu v trvání, jelikož zastírá Já. Jak může být zničena? Právě tak jako člověk, který je tlustý a velký si může být jistý, že zemře dříve, tak je to i s iluzí. Ačkoliv je iluze ohromná, je snadno zničena "správným náhledem". Protože je to pouze nesprávné myšlení, které ji stvořilo.

"Správné poznání" pomáhá člověku brát na vědomí a přemýslet o tom, co skutečně existuje. Jestliže se díváte se správným poznáním, neuvidíte svět vůbec. V okamžiku, kdy jste vyzbrojeni správným poznáním, budete svědky toho, že svět je zničen. Za pomoci správného poznání je iluze ukončena a je dosaženo Já. Stejným způsobem jako palivo umožňuje ohni prudce hořet, "nesprávné myšlení" způsobuje vznik iluze. Opakování manter, rituálů atd. slouží pouze k tomu, aby podporovalo iluzi. Sebeklam nemůže být zničen bez "správného náhledu". Neexistuje žádný prostředek, který může dokázat neskutečnost snu. Stává se nepravdivým až když se probudíte. Pouze skrze správné poznání, a poté pochopení, může být iluze zničena. Všechny ostatní metody jsou k ničemu. Právě tak jako falešná představa, která vidí v provazu hada, je odstraněna správným pohledem, tak je i iluzorní svět zničen pochopením.

Radost a smutek v tomto světě ve skutečnosti nezávisí na hmotných věcech, jsou závislé na myšlení člověka. Všechny věci jsou nepřetržitě vystaveny nesčetným změnám, a proto jsou neskutečné, zatímco to, co je skutečné, se nikdy nemění a nepodléhá zničení. Skutečnost není ovlivněna minulostí, přítomností ani budoucností, zatímco iluze může být zničena myšlenkou (pozn. negací všeho) a tím je dokázána její neskutečnost.

Brahma je zjevné a očividné. Září navěky. Je věčné. Je nekonečné. Není to jako s iluzí, poněvadž "správné poznání" může iluzi odstranit a ve stejném okamžiku odhalit Brahma. Iluze není skutečná, nicméně se jeví jako existující, a proto se jí člověk zdráhá úplně vzdát. Její povaha je jakoby snová a nemůže být snadno popsána slovy.

V řeči používáme slova, abychom si řekli, zda-li věc "je" nebo "není", říkajíc, že něco je "pravda" nebo "není pravda". Ale co můžeme říct o iluzi? Iluze je tím, co tu nebylo od počátku, co nikdy nezačalo, a co je neskutečné. Přesto je zakoušena podobně jako přelud. V tomto světě, nemůže objekt současně existovat i neexistovat, nebo jinými slovy, nemůže být zároveň skutečným i neskutečným. Skutečnost nemůže být nikdy současně neskutečností, přesto je iluze podivně jedinečná, poněvadž nemůže být ani skutečností ani nemůže být úplně odmítnuta jako neskutečnost, i když povahou je neskutečná. Je nepopsatelná, ačkoliv vy ji také ani popisovat nemusíte. Její povaha je jako sen. V momentě, kdy řeknete, že sen je neskutečný, sen zmizí. Přesto přese všechno se stále objevuje.


přeložil Rosťa Balner

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.