Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Vybrané články

Co je advaita?

(autor: M. Vinkler)

Advaita je učení o nedualitě (nedvojnosti), které říká, že všechno je jediné Vědomí (Jednota, Absolutno, Bůh, Já, Já-Já, Zdroj, Brahman, Nejvyšší Princip, Nejvyšší Skutečnost, To, Prázdnota) a jakákoli dualita (dvojnost) je pouze zdánlivá (je to sen, iluze, mája). Více zde...

Vzpomínka na setkání se Šrí Nisargadatta Maharadžem

vybrane_clanky_11.jpg

(autor: Swámí Paramátmánanda)

Swámi Paramátamananda ve své knize "On the Road to Freedom: A Pilgrimage in India" popisuje své krátké, ale neobyčejně působivé setkání se Šrí Nisargadatta Maharadžem.  V té době pobýval v Ramanášramu, a když se mu do ruky dostala kniha "Já jsem To" (I am That), tak se rozhodl, že musí Mahardaže navštívit. Více zde...

Prožitek "Já" při návštěvě Šrí Ramany Maharišiho

vybrane_clanky_15.jpg

(autor: ?)

Ve sbírce vzpomínek Maharišimu oddaných žáků, která byla publikována v roce 1949 k oslavě jeho padesátých narozenin, je popsán stav "Já-Já", jež prožil během své sedmidenní návštěvy Ramanášramu v roce 1939, jeden z jeho oddaných uctívatelů. Více zde...

Rozhovor s Alexandrem

vybrane_clanky_16.jpg

(autor: B. Bruins)

Rozhovor z advaitového časopisu Amigo, který se odehrál v roce 1988 (vyšel 2001). Jeho ústředním tématem je Alexandrovo pobývání u Šrí Nisargadatty Maharadže a to jak ho Nisargadatta dovedl k realizaci. Více zde...

Jak jsem poznala Bhagavána

vybrane_clanky_13.jpg

(autor: Katya Osborne)

Poté jsem vešla do chladné haly, kde seděl ON. Vešla jsem a spatřila Bhagavána sedět na gauči před námi. Když jsem jej uviděla, jakoby všichni ostatní zmizeli. Byla tam taková silná přítomnost, přesto to nebylo zvláštní. Zdál se mi zářící, magický a přátelský, a to všechno najednou. Více zde...

Svátek Světla u Arunáčaly

vybrane_clanky_20.jpg

(autor: Capt. Narayan)

Dípan je každoroční veliký svátek, který se slaví v Tiruvannámalai. Jádrem tohoto svátku je zapálení velkého ohně na posvátné hoře Arunáčale. Je to pravděpodobně jeden z nejstarších svátků celé Jižní Indie. Více zde...

Svatební věnec veršů k poctě Šrí Arunáčaly

vybrane_clanky_19.jpg

(autor: Šrí Ramana Mahariši)

Bhagavánův text "Svatební věnec veršů k poctě Šrí Arunáčaly" je krásným důkazem slučitelnosti stezky oddanosti a moudrosti. Bhagaván tento text složil ještě jako mladý, když žil v jeskyni na hoře Arunáčale. Více zde...

Čtyřicet veršů na oslavu Skutečnosti

vybrane_clanky_17.jpg

(autor: Šrí Ramana Mahariši)

Sebedotazování: "Kdo jsem já?", je technika, kterou Šrí Ramana Mahariši učil adepty na této stezce sebepoznání. Hluboký a vyčerpávající popis této techniky je uveden v textu nazvaném 40. veršů na oslavu Skutečnosti, který Ramana Mahariši napsal pro adepty na této stezce. Více zde...

Píseň o Já jsem

vybrane_clanky_3.jpg

(autor: Šrí Nisargadatta Maharadž)

Předtím než tu byl svět, bylo tu vědomí. Ve vědomí vešel svět v existenci, ve vědomí přetrvává a do čirého vědomí se rozplyne. Kořenem všeho je pocit "já jsem". Stav mysli by měl být následovný: to, že je tu svět, je druhořadé. K tomu abych byl, nepotřebuji svět, ale svět potřebuje mně. Více zde...

Píseň o "Před já jsem"

vybrane_clanky_4.jpg

(autor: Šrí Nisargadatta Maharadž)

Když jsi ve vědomí, pochopíš podstatu vědomí a pak ustoupíš. Tvůj vývoj pokračuje. Toto vědomí pomalu vyhladí samo sebe; vědomě se vytrácí. Ale nic se nedotýká Tebe, protože to je Absolutnem. Stejně tak jako plamen vyhasne, kouř vyprchá a zůstane obloha. Více zde...

Šrí Bhaináth Maharadž o Šrí Nisargadatta Maharadžovi

vybrane_clanky_8.jpg

(autor: Šrí Bhaináth Maharadž)

Od roku 1941 byl Šrí Nisargadatta Maharadž v úzkém kontaktu s duchovním bratrem Šrí Bhainath Maharadžem. Každý den po práci chodívali na dlouhé procházky po čtvrti Girgaum a pláži Čapati v Bombaji. Celé hodiny byli zcela zabráni do své diskuze, která se netýkala ničeho jiného, než duchovních konceptů. Více zde...

Poslední dny Šrí Nisargadatta Maharadže

vybrane_clanky_6.jpg

(autor: S. K. Mullarpattan)

Dne 8. září 1981 v 19:32 hod. Šrí Nisargadatta Maharadž, velký advaitový světec, vstoupil v ulici Kethawadi 10 ve čtvrti Girgaum v Bombaji do Mahásamádhí. Třináct dní poté S. K. Mullarpattan, jeho milovaný žák a dlouholetý překladatel jeho promluv do angličtiny, přednesl úchvatnou řeč na setkání žáků. Více zde...

O životě Šrí Randžita Mahárádže

vybrane_clanky_18.jpg

(autor: Roozbeh Gazdar)

Randžit Mahárádž, mimo Bombaj relativně neznámý Guru, žil prostý život a začal učit až ve svých sedmdesáti letech. Byl gurubháí (spolužák) Nisargadatty Mahárádže, dobře známého učitele advaity, jehož kniha "Já jsem To" se stala moderní duchovní klasickou. Více zde...

Ramana Maharši a Bhagavadgíta

vybrane_fotky_5.jpg

(autor: Šrí Ramana Maharši, Šrí Hamsa)

Na žádost svých oddaných vybral Ramana Maharši z Bhagavadgíty 42 stěžejních veršů, které zde jsou uvedené, a vhodně je uspořádal, aby sloužily jako poučení k praxi. Více zde...

K zakoušejícímu zázraku " já jsem"

vybrane_clanky_1.jpg

(autor: Šrí Nisargadatta Maharadž, komentář: J. Procházka)

Lidé jsou v životě vedeni k jiným věcem, ale nikdo jim neřekne o tomto zrozeném principu, sattvě. Tento zrozený princip obsahuje vše; všechny tyto čtyři druhy řeči a vše ostatní je v něm obsaženo. Nejenom to, ale i úplný vesmír, vše, co se zjevuje, je obsaženo v tomto zrozeném principu. Více zde...

Osho - Mé probuzení

vybrane_clanky_7.jpg

(autor: OSHO)

Málokdy má hledající příležitost přečíst si detailní popis průběhu Guruovy realizace... Toto je  jedinečný text Osho Rajneeshe. Více zde...

Rozhovor s Alešem Adámkem

nakl. ADA - logo

(autor: J. Jelínek)

Tento rozhovor se odehrál někdy v březnu 1998 a vyšel jak součást zpravodaje knihkupectví Hledající. A. Adámek v něm mluví obecně o advaita védantě i o nakladatelství ADA. Více zde...