Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

22. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Tělo je pomíjivé, a z toho důvodu všechny činy, vykonáváné pomocí těla, jsou taktéž pomíjivé. Pán Brahma zůstává nesporně odloučen od výsledných hříchů a zásluh i přes tu skutečnost, že vytvořil...


19. 1. 2021 - advaita

Maharadž: Pokud máte nějaké otázky, pokusím se vám je zodpovědět. Tato chvíle této konkrétní situace je zcela ojedinělá. Nemusíte nic říkat, pokud nechcete, můžete pouze zůstat sedět. Pouhé sezení zde v tuto chvíli bude velkým...


15. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: To, co tu zůstává po odložení všeho, je ryzí, bezforemné Vědomí, Brahman. Kdyby se Já, považující tělo za svou jedinou identitu, chápalo jen za tělo, pak by ho nikdy neopouštělo a nepřijímalo jiné. Protože...


12. 1. 2021 - advaita

Maharadž: Životní dech po určitém čase tělo opustí a zanechá mrtvou hmotu. Vědomí tělo také opustí a splyne s univerzálním vědomím. To se běžně děje. Za co se v tomto procesu považujete? Toto je pouhé fungování, není zde žádná...


8. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Měli byste mít naprostou víru v Já (tzn. měli byste věřit, že ´Já jsem Já´). Zahoďte všechny koncepty a procvičujte se v kontrole mysli. Neustále uvažujte o Já, a mysl tím pádem nebude těkat. Tímto...


5. 1. 2021 - advaita

Maharadž: Je toto poznání, vědomí s vámi spjato napořád?
Tazatel: Ne.
Maharadž: Tak se ho vzdejte. Proč lpíte na tom, co s vámi nebude navždy? Všechna písma tvrdí, že pouze Parabrahman je pravdivé, nic jiného, a vy jste To neustále.
Tazatel:...


1. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Nejlepší období vašeho života je tehdy, když obdržíte radu od Mistra. Během této doby sattva guna dosahuje svého vrcholu. Toto období lze popsat jako ´Zlatý den´. Tato doba je učiněna nesmrtelnou pitím nektaru...


29. 12. 2020 - advaita

Maharadž: Pokud jste opravdu pochopili podstatu věci, nemůžou vyvstat žádné otázky. Otázky vznikají pouze entitě a jsou převážně typu: „Co můžu dělat?“ Kdo bude chtít něco vědět tam, kde není přítomno „já“? Každý projev...


25. 12. 2020 - advaita

Jedině Sadguru je ten, kdo vám pomůže získat poznání. Je to pouze díky Němu, že jste schopni poskytnout toto poznání světu s využitím řeči. Kdyby nebylo Sadgurua, pak by studium, pokání, opakování mantry (džapa), meditace, atd.,...


22. 12. 2020 - advaita

Maharadž: Všechny myšlenky nebo činy budou založeny na ztotožnění s tělem a myslí. A na to, abyste spatřil svou pravou podstatu, musí dojít k opuštění této identity s projeveným středem. K tomu nemůže dojít záměrnou činností...