Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

22. 6. 2021 - advaita

Maharadž: Přitažlivost k tomuto místu je spontánní, a nelze ji pochopit intelektuálně. Pokud jste jasně pochopili, co jsem zde řekl, pak to bude mít ten účinek, že i vaše konání v každodenním životě bude bez určitého záměru.


18. 6. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Radosti a útrapy v tomto světě ve skutečnosti nezávisí na hmotných věcech, nýbrž závisí na myšlení člověka. Všechny věci jsou nepřetržitě vystaveny nesčetným změnám, a proto jsou neskutečné, kdežto...


15. 6. 2021 - advaita

Tazatel: Jestliže je člověk upřímný a touží po Seberealizaci víc než po čemkoliv jiném na světě, je pro něj snadnější, pokud se rozhodne odejít a dál myslí pouze na Seberealizaci?
Maharadž: Vůbec ne. Není tomu tak, že jdete získat...


11. 6. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Jak dlouho potrvá, než se získá osvobození v případě, kdy aspirant přebývá ve společenství světců? Lidé nevědí, co je vlastně osvobození, přesto by ho rádi získali. ´Osvobození´ znamená stát se...


8. 6. 2021 - advaita

Tazatel: Guru vysvětluje, že připoutanost ke Guruovi je také koncept. Jak se ho zbavit? Sádhaka chce splácet svůj vděk Gurouvi neustále.
Maharadž: Takto mluví začátečník – je tu dualita. Sádhaka považuje Gurua za někoho od sebe odlišného,...


4. 6. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Světský život přestává existovat v momentě, kdy jsou vaše nesprávné představy o životě a vaší ´skutečné přirozenosti´ (Átma Svarúpa) smeteny a když se myšlenky (čitta) zcela odchýlí a oddělí od...


1. 6. 2021 - advaita

Maharadž: Dění můžeme pouze pozorovat, nikoli se ptát na jakýkoliv důvod, že se tak děje. Pokud bychom měli na vybranou, zda přijmout tělesné vědomí, kdo by byl hloupý natolik, aby jej přijal? Je tomu tak pouze proto, že zde nebyla...


28. 5. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Když je mysl nasměrována k Já, zjistí, že je všudypřítomné. Aspiranti, kteří chtějí zakusit Já, se musejí vzdát jakékoliv myšlenky na tělo a soustředit se výhradně na Já. Vědomí (připoutanost) těla...


25. 5. 2021 - advaita

Tazatel: Lidé sem stále chodí, aniž by plně pochopili, co Maharadž je. Proč je tomu tak?
Maharadž: Je to spojení poznání a principu, jenž poznání transcenduje. Mezi nimi je přitažlivost. Proto sem jezdí lidé z celého světa. Já jsem...


21. 5. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Pán Ráma řekl svému Guruovi, světci Vasištovi, že světský život se stal jeho srdci nepřiměřeně blízký. Třebaže věděl, že by k němu neměl být připoután, stal se závislý na iluzi, protože láska...