Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 27.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

Dnes - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Přestaňte být pyšní na své nabyté vědomosti a ego, zbavte se připoutanosti k ženě, dětem, apod., a zcela se odevzdejte Mistrovi. Zbavte se domnělého přesvědčení o tom, co je dobré, a co zlé. Vzdejte se...


20. 10. 2020 - advaita

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: Pochopte, že celkový projev je syn neplodné ženy, ale poté, co jste to pochopili, věnujte plnou pozornost své práci a umožněte, aby byla tato práce vykonána co nejlépe, jak je to možné. Starejte se dobře o tuto práci ve světě,...


16. 10. 2020 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Přirozenost a podobu Parabrahman můžete získat pouze díky spojení se světcem. Světci jsou ukazatelé, kteří vás dovedou k vaší ´skutečné přirozenosti´ (svarúpa). Ve chvíli, kdy se aspirant setká se světcem,...


13. 10. 2020 - advaita

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Události se dějí a projevují pouze tehdy, pokud je zde vědomí, a toto vědomí je v těle. Nic z toho, co vám říkám, vám nepřinese užitek ve světě, říkám vám jen to, co jste. Pokud hledáte ten druh klidu, který je neocenitelný,...


9. 10. 2020

Siddharaméšvar Maharadž: Vnitřní Já, sídlící ve všech, je můj vlastní odraz. Přesto Ho (Já) není možné docílit ani pomocí nespočtu cvičení. Pouze když se spojíte se světci, vyjde vám (Já) vstříc. Potom můžete dosáhnout...


6. 10. 2020 - advaita

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Nepřisuzujte si konatelství čehokoliv – to vše je proces dění. Pokud neexistujete, k čemu jsou potřebné všechny tyto disciplíny, včetně Boha? I když jste o tomto plně přesvědčen, jste zredukován na nic; přesto však si...


2. 10. 2020 - advaita

siddhaabhausahebbig.jpgSpojení se světci pomáhá zničit všechny pochybnosti a spolu s nimi i ustálené přístupy, atd. Seberealizace je tímto způsobem získána bezprostředně. Stejně jako se zámotek housenky přemění v motýla, podobně je to s uctívatelem.


29. 9. 2020 - advaita

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Lidé budou naslouchat tomu, co říkám, ale jen zřídka to někdo uvede do praxe. Já jsem nebyl v přítomnosti svého Gurua příliš dlouho. Můj Guru mi pouze řekl: „Nejsi toto, jsi Toto.“ To je vše. Já jsem to přijal s takovým...


25. 9. 2020 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Čtvrté tělo, tedy supra-kauzální tělo, je vlastně vědomí, ve kterém jste si vědomi pouze pocitu ´já jsem´. Nevědomost začne existovat ve chvíli, kdy si tohoto pocitu nejste vědomi. Věnujte proto velkou pozornost...


22. 9. 2020

maharaj_nirupana_3.jpgMaharadž: Pokud je zde zakoušení, je tu díky projevu vědomí. Když tu není vědomí, není tu ani zkušenost.
Tazatel: Ale Maharadž říká, že tu existuje něco před vědomím, co může být zakoušeno.
Maharadž: Ne. Není to zakoušeno. Tento...